Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai, quy hoạch, địa chính

Từ vựng chuyên ngành địa chính về điều hành nhà nước về địa giới hành chính, quy hoạch nhà đất… Trong bài viết này, TailieuIELTS sưu tầm về một số môn học/hay từ vựng chuyên ngành địa chính cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các bạn cùng xem nhé.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai

 • clay (n): đất sét
 • convert (v): chuyển đổi
 • decimate (v): phá huỷ, tiêu hao
 • deplete (v): tháo hết, xả hết
 • diversity (n): sự đa dạng
 • edible (adj): có thể ăn được
 • eliminate (v): chiếc cất, gạt ra
 • exhaust (v): sử dụng hết, cạn kiệt
 • extract (v): khai thác, rút ra
 • fertile (adj): màu mỡ, phì nhiêu
 • fluid (n): chất lỏng
 • gypsum (n): thạch đắt
 • groundwater (n): nước ngầm
 • inundate (v): ngập tràn, ngập lụt
 • instability (n): không ổn định
 • International Union for the Conservation of
 • limited (adj): khó khăn, giới hạn
 • local (adj): (thuộc) địa phương
 • laminate (v): cán mỏng
 • landslip (n): sự lở đất
 • landslide (n): lở đất
 • laterite (n): đá ong, đá đỏ
 • largely (adv): tại một chừng mực nào đó
 • loam (n): đất giàu mùn, đất thịt
 • marble (n): đá cẩm thạch
 • mature (adj): trưởng thành
 • material (n): vật chất
 • mask (v): che giấu, kiểm soát an ninh
 • metamorphosis (n): đá biến chất
 • microbe (n): vi sinh vật
 • meteoritic (adj): thuộc về thiên thạch
 • mineral (n): khoáng chất
 • modify (v): làm thay đổi
 • mismanage (v): điều hành kém
 • moisture (n): độ ẩm
 • moss (n): rêu
 • mound (n): mô đất
 • native (n): người địa phương, thổ dân
 • nutrient (n): dưỡng chất
 • Nature (IUCN): Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên
 • overgrazing (n): sự chăn thả quá mức
 • overwhelm (v): làm tràn ngập, áp đảo, lấn áp
 • organism (n): sinh vật
 • ozone depletion (n): sự suy giảm tầng ô-zôn
 • parent rock (n): đá gốc
 • penetrate (v): thấm qua, du nhập
 • particle (n): phân tử, hạt
 • permeable (adj): dễ thấm
 • pesticide (n): thuốc trừ sâu
 • planet (n): hành tinh
 • plunder (v): lấy đi, cướp đi
 • polar (n): cực (địa lý)
 • precipitate (v): đẩy mạnh, đẩy nhanh
 • predict (v): đoán, dự đoán
 • prevalent (adj): thịnh hành, chiếm thế mạnh
 • property (n): đặc tính, đặc điểm, tính chất
 • purify (v): lọc, làm cho tinh khiết
 • proportion (n): phần, tỉ lệ
 • perpetual (adj): vĩnh viễn, bất diệt
 • potential (adj): (thuộc) tiềm năng
 • refine(v): (tinh) lọc
 • recycle (v): tái chế, tái sinh, trở lại
 • raw (adj): thô (chưa qua xử lý)
 • radioactive waste (n): chất thải phóng xạ
 • rare (adj): hiếm
 • remove (v): chiếc cất, vứt cất
 • reservoir (n): hồ cất nhân tạo
 • reserve (v): bảo tồn
 • resource (n): tài nguyên
 • reversal (n): sự xáo trộn
 • saline (adj): mặn, có muối
 • substitute (n): người, vật thay thế
 • scheme (n): kế hoạch
 • sand (n): cát
 • scatter (v): phân tán
 • scale (n): khuôn khổ, quy mô
 • scheme (n): kế hoạch
 • sedentary soil (n): đất tàn tích
 • sewage (n): nước cống
 • sediment (n): trầm tích
 • shale (n): phiến thạch
 • slop (n): nước thải
 • soak (v): nhúng ướt, ngâm, làm ướt đẫm
 • soil degradation (n): sự suy thoái đất
 • soaking (adj): ướt đẫm, ngấm
 • solvent (adj): có thể hoà tan được
 • soot (n): muội, bồ hóng
 • spongy (adj): mềm, xốp, đàn hồi
 • staple (adj): chính, chủ yếu, quan trọng
 • spell (n): đợt, lượt, phiên
 • starvation (n): sự đói ăn, sự chết đói
 • subsidence (n): sự lún xuống
 • subside (v): lún
 • subsoil (n): lớp đất trong
 • surroundings (n): môi trường xung quanh
 • succession (n): sự nối tiếp, chuỗi
 • surface water (n): nước bề mặt
 • sustainable development (n): sự phát triển lâu dài
 • terrain (n): địa thế, địa hình
 • transported soil (n): đất hình thành trên bồi tích
 • waterlog (v): ngập nước
 • wasteland (n): vùng đất hoang
 • waste treatment plant (n): chương trình xử lý chất thải
Xem thêm:   5000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

Xem thêm:

Tên những môn học chuyên ngành Quản lý đất đai bằng tiếng Anh

Tên những môn học chuyên ngành điều hành đất đai bằng tiếng Anh
Tên những môn học chuyên ngành điều hành đất đai bằng tiếng Anh

Bạn đã biết những môn học chuyên ngành Quản lý đất đai tiếng Anh là gì chưa?

Chuyên ngành Quản lý đất đai có nhiều môn học khác nhau, trong đây là tên tiếng Anh của chúng:

 • Agricultural Systems: Hệ thống nông nghiệp
 • Cadastral Map: Bản đồ địa chính
 • Land Use Assessment: Đánh giá đất
 • Soil Science: Khoa học đất
 • Environmental Ecology: Sinh thái môi trường
 • Environmental Impact Assessment: Đánh giá ảnh hưởng môi trường
 • Land Measuremet: Trắc địa
 • Database Management: Cơ sở dữ liệu
 • Water Resource Management: Quản lý tài nguyên nước
 • Practice on soil and Land Use Assessment: Thực hành đất và review đất
 • Practice on land Measuremet: Thực hành trắc địa
 • Land Law: Pháp luật chuyên ngành đất đai
 • Land Administrative Management: Quản lý hành chính về đất đai
 • Remote Sensing and GIS: Viễn thám và GIS
 • Land Assessment: Định giá đất
 • Land Use Planning: Quy hoạch dùng đất
 • Urban and Rural Locality Planning: Quy hoạch đất đô thị và khu dân cư
 • Land Use Register and Statistics: Đăng ký thống kê đất đai
 • Land Economy: Kinh tế đất
 • Land Inspection: Thanh tra đất
 • Land Allocation and Land Confiscation: Giao đất thu hồi đất
 • Speciality Computing: Tin học chuyên ngành
 • Master Planning for Social Economics: Quy hoạch khái quát phát triển KTXH
 • Practice on Cadastral Map: Thực hành bản đồ địa chính
 • Practice on Register and Statistics Land: Thực hành đăng ký, thống kê đất đai
 • Practice on Remote Sensing and GIS: Thực hành viễn thám và GIS
 • Specialty Crop Production: Trồng trọt chuyên khoa
 • Rural Development Planning: Quy hoạch phát triển nông thôn
 • Project Establishment and Management: Xây dựng và điều hành dự án
Xem thêm:   Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề màu sắc

Từ vựng chuyên ngành Địa chính

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai, quy hoạch, địa chính
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai, quy hoạch, địa chính
Philosophy Triết học
Forein langguage for general purposes Ngoại ngữ chung
Forein langguage for specific purposes Ngoại ngữ chuyên ngành
National Land Administration System Hệ thống điều hành quốc gia về đất đai
National Land Information System Hệ thống thông báo đất đai Quốc gia
Vietnam Land Law System Hệ thống luật pháp đất đai Việt Nam
Applied Remote Sensing Viễn thám ứng dụng
Regional Planning and Territotial Organization Quy hoạch vùng và công ty lãnh thổ
Applied GIS GIS ứng dụng
Modern Cadastral System Hệ thống địa chính hiện đại
Management and Development of Real Estate Market Quản lý và phát triển thị phần BĐS
Socio-Economic General Planning Quy hoạch khái quát kinh tế – xã hội
Land Evaluation and Land Resource Development Planning Đánh giá và quy hoạch phát triển tài nguyên đất
Prediction Modeling in Land Use Planning Xây dựng mô phỏng dự báo dưới quy hoạch dùng đất
Land Administration in Relation with Urban Management and Industrial Zone Development Địa chính với điều hành đô thị và phát triển khu công nghiệp
History of Land Administration System Development Lịch sử phát triển hệ thống điều hành đất đai
National and Administrative Boundary Management Quản lý biên giới và địa giới hành chính
Land Policy System for Socio-Economic Development Hệ thống chính sách đất đai phục vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội
Land Value and Land Taxation System Hệ thống giá đất và thuế đất
Land Resource Utilization and Protection Sử dụng và kiểm soát an ninh tài nguyên đất
Land Resource Management and Recreation Quản lý và tái tạo tài nguyên đất
Land Economics Kinh tế đất
Land Decision Support System Hệ thống trợ giúp quyết định về đất đai
Geomatics Địa tin học
GPS for Land Surveying Công nghệ GPS dưới đo đạc địa chính
Land Use Change Monitoring by Using Remote Sensing Phương pháp viễn thám theo dõi biến động dùng tài nguyên đất
Digital Photogrammetry for Land Surveying Công nghệ ảnh số dưới đo đạc địa chính
Applied Programming Lập trình ứng dụng
Water Land Survey and Management Đo đạc và điều hành đất mặt nước
Cadastral Information Standards and Standardization Chuẩn và chuẩn hoá thông báo địa chính
National Spatial Data Infrastructure Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian
Land Survey Data Treatment Xử lý số liệu đo đạc địa chính

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai, quy hoạch, địa chính. Các bạn nhớ lưu lại và ôn luyện thường xuyên nhé. Chúc bạn thành công.

Xem thêm:   Bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án – Công thức, cách dùng

tailieuielts.com

Viết một bình luận

Call Now Button