Trắc nghiệm Mưa có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Mưa là bài thơ của ai?

A. Tố Hữu

B. Trần Đăng Khoa

C. Nguyên Hồng

D. Tô Hoài

Câu 2. Mưa được miêu tả theo trình tự nào?

A. Trước và trong cơn mưa

B. Từ ngoài đồng về nhà

C. Từ trên trời rơi xuống mặt đất

D. Trong và sau cơn mưa

Câu 3. Loài vật nào không được miêu tả trong bài?

A. Kiến

B. Bọ Dừa

C. Gà

D. Mối

Câu 4. Nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong bài Mưa là gì?

A. Sử dụng phép nhân hóa

B. Thể thơ tự do, nhịp thơ ngắn, nhanh

C. Ngôn ngữ chính xác, sinh động

D. Thể thơ tự do, giàu phép nhân hóa, ngôn ngữ sinh động

Câu 5. Bốn câu thơ cuối bài thơ tác giả sử dụng phép tu từ gì?

A. Nhân hóa

B. So sánh

C. Hoán dụ

D. Ẩn dụ

Câu 6. Mưa là bài thơ được miêu tả chính xác, sinh động cảnh vật thiên nhiên trước và trong cơn mưa rào ở thành phố, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 7. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?

A. Tự do

B. Song thất lục bát

C. Tứ tuyệt

D. Ngũ ngôn tứ tuyệt

Câu 8. Khổ thơ cuối:

“ Bố em đi cày về

Đội sấm

Đội chớp

Đội cả trời mưa…”

Cho thấy điều gì?

A. Biểu tượng tư thế, sức mạnh, vẻ đẹp của con người trước thiên nhiên

B. Bố là người dũng cảm, can trường

C. Bố phải lao động trong trời mưa

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Similar Posts

28 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *