Trắc nghiệm Động từ – Cụm động từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Dòng nào sau đây nêu sai đặc điểm của động từ?

A. Thường làm vị ngữ trong câu

B. Có khả năng kết hợp với đã, sẽ đang, cũng, vẫn chớ

C. Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ

D. Thường làm thành phần phụ trong câu

Câu 2. Động từ là những từ không trả lời cho câu hỏi nào sau đây?

A. Cái gì?

B. Làm gì?

C. Thế nào?

D. Làm sao?

Câu 3. Nhận xét không đúng về “định”, “toan”, “đánh” là?

Xem thêm:   Trắc nghiệm Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử có đáp án - Ngữ văn lớp 6

A. Trả lời câu hỏi: làm sao?

B. Trả lời câu hỏi: thế nào?

C. Đòi hỏi phải có động từ khác kèm phía sau

D. Không cần kèm phía sau

Câu 4. Nhóm động từ nào cần động từ khác đi kèm phía sau?

A. Định, toan, dám, đừng

B. Buồn, đau, ghét, nhớ

C. Chạy, đi, cười, đọc

D. Thêu, may, khâu, đan

Câu 5. Nhận định không đúng về cụm động từ?

A. Hoạt động trong câu như một động từ

B. Hoạt động trong câu không như động từ

Xem thêm:   Trắc nghiệm Thạch Sanh có đáp án - Ngữ văn lớp 6

C. Do một động từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

D. Có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu trúc phức tạp hơn động từ

Câu 6. Cụm động từ có cấu tạo gồm mấy phần?

A. Gồm 2 phần

B. Gồm 3 phần

C. Có thể gồm 2 phần hoặc 3 phần

D. Trên 4 phần

Câu 7. Thành phần trung tâm của cụm động từ “còn đang nô đùa trên bãi biển” là gì?

A. Còn đang

B. Nô đùa

C. Trên

D. Bãi biển

Câu 8. Trong cụm động từ, các phụ ngữ ở phần phụ trước không có tác dụng bổ sung cho động từ các ý nghĩa nào?

Xem thêm:   Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng: nội dung, dàn ý, tóm tắt, bố cục, tác giả - Ngữ văn lớp 6

A. Quan hệ thời gian

B. Sự tiếp diễn tương tự

C. Sự khẳng định hoặc phủ định hành động

D. Chỉ cách thức hành động

Câu 9. Phần phụ trước của cụm động từ bổ sung ý nghĩa cụ thể cho động từ?

A. Sự khẳng định, hoặc phủ định của hành động

B. Quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự

C. Sự khuyến khích hoặc ngăn cản của hành động

D. 3 ý kiến trên

Câu 10. Phần phụ sau cụm động từ bổ sung ý nghĩa nào cho động từ?

Xem thêm:   Trắc nghiệm Sông nước Cà Mau có đáp án - Ngữ văn lớp 6

A. Chỉ nguyên nhân, mục đích

B. Chỉ không gian

C. Chỉ thời gian, địa điểm

D. Cả 3 đáp án trên

Bài giảng: Động từ – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Bài giảng: Cụm động từ – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Viết một bình luận

Call Now Button