Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020

Tình bạn là sức mạnh tinh thần trong tâm hồn của con người. Sự hiện diện của nó có thể được cảm nhận sâu sắc ở mọi nơi trên thế giới. Tình bạn có thể giúp con người vượt qua mọi thứ và có thể biến đổi một cách ngoạn mục những tình huống phức tạp trở nên tốt đẹp hơn. Hiểu được điều này chúng tôi sẽ gửi đến bạn bài viết tổng hợp những câu nói tiếng Anh ngắn hay về tình bạn. Bạn hãy cùng theo dõi nhé!

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020
Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020

1. Những câu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạn

 • A good laugh is sunshine in a house.
  = Có thêm tiếng cười vui vẻ như có thêm ánh nắng trong nhà.
 • No man is whole of himself, his friends are the rest of him. – Harry Emerson Fosdick
  = Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu.
 • It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. – Ralph Waldo Emerson
  = Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.
 • To like and dislike the same things, that is indeed true friendship.
  = Tình bạn thật sự là khi ta cùng yêu và ghét một thứ gì đó.
 • If you never had friends, you never lived life.
  = Nếu không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ là thực sự sống trên cuộc đời này.
 • Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better.
  = Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn.
 • Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death.
  = Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những lần tâm sự và dạo chơi, kết thúc khi chúng ta không còn sống.
 • True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love.
  = Tình bạn đích thực vẫn tiếp tục phát triển, dù nghìn trùng xa cách. Tình yêu thật sự cũng thế.
 • You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.
  = Hãy luôn để lại những lời chân tình với những người bạn yêu thương vì đó có thể là lần cuối cùng bạn được gặp thấy họ.
 • Best friends make the bad times good and the good times unforgettable.
  = Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở nên khó quên.
 • Be slow in choosing a friend but slower in changing him.
  = Hãy từ từ chọn bạn, khi thay đổi bạn cũng phải từ từ hơn.
 • A sweet friendship refreshes the soul.
  = Một tình bạn ngọt ngào tưới mát cho tâm hồn.
 • Friends are people you can talk to without words when you have to. 
  = Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.

Xem thêm các bài viết đang được đón đọc nhiều nhất:

câu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạncâu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạn
câu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạn
 • Love is blind; friendship closes its eyes. – Friedrich Nietzsche
  = Tình yêu là mù quáng, tình bạn là cái nhắm mắt lại
 • Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. – Khalil Gibran
  = Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bào giờ là một cơ hội
 • Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.– Aristotle
  = Mong muốn trở thành bạn bè là việc nhanh chóng, nhưng tình bạn là quả ngọt chín chậm
 • Friendship is the only cement that will ever hold the world together. – Woodrow Wilson
  = Tình bạn là tấm xi măng duy nhất giữ cả thế giới lại với nhau
 • A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.– Winnie the Pooh
  = Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không còn một giọt mật ong bên trong
 • Friendship is the purest love.” – Osho
  = Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất
 • The real test of friendship is can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple? – Eugene Kennedy
  = Bài kiểm tra thực sự của tình bạn là bạn có thể thực sự không làm gì với người kia? Bạn có thể tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống hoàn toàn đơn giản không?)
 • Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything. – Muhammad Ali
  = Tình bạn là thứ khó lý giải nhất trên đời. Đó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì
 • There are big ships and small ships. But the best ship of all is friendship. – Unknown
  = Có tàu lớn và tàu nhỏ. Nhưng con tàu tốt nhất của tất cả là tình bạn
 • Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way. – Charles Kingsley
  = Tình bạn giống như một vật trang trí bằng thủy tinh, một khi nó đã vỡ thì rất hiếm khi có thể gắn lại với nhau như cũ
 • Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the most agreeable pursuits become tedious.– Thomas Aquinas
  = Tình bạn là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất, và không có bạn bè, ngay cả những theo đuổi hợp ý nhất cũng trở nên tẻ nhạt
 • Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.– Waqar Ahmed
  = Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi đã vỡ thì có thể sửa nhưng sẽ luôn có vết nứt
 • Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow. – Swedish Proverb
  = Niềm vui chung là niềm vui nhân đôi; nỗi buồn chia sẻ là nỗi buồn vơi bớt
 • Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection. You lose the attraction and the magic. – John O’Donohue
  = Mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen của sự tuyệt vọng. Điều này kiểm tra mọi khía cạnh của tình cảm của bạn. Bạn mất đi sự hấp dẫn và sự kỳ diệu
 • Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.– Socrates
  = Chậm rãi rơi vào tình bạn; nhưng khi ngươi bước vào, hãy tiếp tục vững vàng và không thay đổi
 • Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief.  – Marcus Tullius Cicero
  = Tình bạn cải thiện hạnh phúc và giảm bớt đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui của chúng ta và chia sẻ nỗi đau của chúng ta
 • Men kick friendship around like a football, but it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it goes to pieces. – Anne Morrow Lindbergh
  = Đàn ông đá tình bạn xung quanh như một bóng đá, nhưng nó dường như không rạn nứt. Phụ nữ coi nó như thủy tinh và nó thành từng mảnh
 • Friendship is a strong and habitual inclination in two persons to promote the good and happiness of one another.– Eustace Budgell
  = Tình bạn là một khuynh hướng mạnh mẽ và thường xuyên ở hai phía nhằm thúc đẩy điều tốt đẹp và hạnh phúc của nhau
 • Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.– Dorothy Parker
  = Sử dụng liên tục đã không làm rách nát lớp vải tình bạn của họ
 • One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention. – Clifton Faidman
  = Một thước đo của tình bạn không nằm ở số điều bạn bè có thể thảo luận, mà ở số điều họ không cần nhắc đến nữa
 • Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.– Ellie Weisel
  = Tình bạn đánh dấu một cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ biến thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là gì ngoài sự sẻ chia
 • A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship. – Markus Zusak
  = Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn lâu dài
 • Friendship isn’t about who you’ve known the longest, it’s about who walked in to your life, said ‘I’m here for you’ and PROVED it.” – Unknown
  = Tình bạn không phải là về người mà bạn biết lâu nhất, mà là về người đã bước vào cuộc đời bạn, nói rằng “Tôi ở đây vì bạn” và CHỨNG MINH điều đó.
 • Friendship is a pretty full-time occupation if you really are friendly with somebody. You can’t have too many friends because then you’re just not really friends. – Truman Capote
  = Tình bạn là một công việc toàn thời gian nếu bạn thực sự thân thiện với ai đó. Bạn không thể có quá nhiều bạn bởi vì khi đó bạn không thực sự là bạn
 • Of all the things which wisdom provides to make us entirely happy, much the greatest is the possession of friendship.– Epicurus
  = Trong tất cả những điều mà trí tuệ cung cấp để làm cho chúng ta hoàn toàn hạnh phúc, điều lớn nhất là sở hữu tình bạn
 • There are no rules for friendship. It must be left to itself. We cannot force it any more than love. – William Hazlitt
  = Không có quy tắc nào cho tình bạn. Nó phải được để cho chính nó. Chúng ta không thể ép buộc nó hơn tình yêu
 • When we honestly ask ourselves which person in our lives means the most to us, we often find that it is those who, instead of giving advice, solutions, or cures, have chosen rather to share our pain and touch our wounds with a warm and tender hand. – Henri Nouwen
  = Khi chúng ta thành thật tự hỏi bản thân rằng người nào trong cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa nhất đối với chúng ta, chúng ta thường thấy rằng đó là những người thay vì đưa ra lời khuyên, giải pháp hoặc cách chữa trị, thay vì chia sẻ nỗi đau và chạm vào vết thương của chúng ta một bàn tay ấm áp và dịu dàng

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số bài viết có chủ đề liên quan đang được quan tâm như sau:

câu nói hay về tình bạn câu nói hay về tình bạn
câu nói hay về tình bạn
 • Friendship is a plant of slow growth and must undergo and withstand the shocks of adversity before it is entitled to the appellation.” – George Washington
  = Khi chúng ta thành thật tự hỏi bản thân rằng người nào trong cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa nhất đối với chúng ta, chúng ta thường thấy rằng đó là những người thay vì đưa ra lời khuyên, giải pháp hoặc cách chữa trị, thay vì chia sẻ nỗi đau và chạm vào vết thương của chúng ta một bàn tay ấm áp và dịu dàng
 • In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit. – Albert Schweitzer
  = Trong cuộc đời mỗi người, một lúc nào đó, ngọn lửa nội tâm của chúng ta vụt tắt. Sau đó, nó bùng cháy bởi cuộc gặp gỡ với một con người khác. Tất cả chúng ta nên biết ơn những người đã vực dậy tinh thần bên trong
 • We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a series of kindnesses there is at last one which makes the heart run over. – Ray Bradbury
  = Chúng ta không thể nói chính xác thời điểm tình bạn được hình thành. Như khi làm đầy một bình từng giọt, cuối cùng có một giọt làm cho nó chạy qua; vì vậy, trong hàng loạt lòng tốt cuối cùng cũng có một thứ khiến trái tim run rẩy

2. Mẹo học các câu nói về tình bạn nhanh, nhớ lâu

a. Học theo từng nhóm

Hãy chia những các câu nói cần học thành từng nhóm nhỏ hơn và ưu tiên những nhóm hay gặp hoặc nhóm từ cơ bản trước. Các bạn nên phân chia các nhóm nên có sự liên quan đến nhau để đảm bảo học được tốt nhất.

b. Học theo từng câu hoặc viết thành từng đoạn văn.

Việc sử dụng thành thạo rất quan trọng vì không như các từ vựng giao tiếp, chúng ta có thể thay từ này bằng các câu khác gần nghĩa. Vì vậy, hãy học các câu nói bằng cách học thành từng bài luận ngắn hoặc dài tùy vào sức học của mỗi người.

c. Học bằng cách đọc tài liệu bằng tiếng Anh   

Nghe có vẻ ngược khi theo thông thường. Tuy nhiên, cách học này lại thực chất vô cùng hiệu quả. Khi đọc tài liệu chuyên ngành, bạn sẽ gặp rất nhiều câu nói tiếng Anh chuyên ngành và nó cũng lặp đi lặp lại rất nhiều, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Trên đây là giới thiệu sơ lược về những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020, các bạn hãy thử tải về và học thử nhé. Chúng mình sẽ cố gắng giải đáp kịp thời cho các bạn. Hi vọng rằng với những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020 này sẽ giúp các bạn có một nền tảng kiến thức thật tốt.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *