Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020

Tình bạn là sức mạnh tinh thần trong tâm hồn của con người. Sự hiện diện của nó có thể được cảm nhận sâu sắc ở mọi nơi trên thế giới. Tình bạn có thể giúp con người vượt qua mọi thứ và có thể biến đổi một cách ngoạn mục những tình huống phức tạp trở nên tốt đẹp hơn. Hiểu được điều này chúng tôi sẽ gửi đến bạn bài viết tổng hợp những câu nói tiếng Anh ngắn hay về tình bạn. Bạn hãy cùng theo dõi nhé!

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020
Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020

1. Những câu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạn

 • A good laugh is sunshine in a house.
  = Có thêm tiếng cười vui vẻ như có thêm ánh nắng trong nhà.
 • No man is whole of himself, his friends are the rest of him. – Harry Emerson Fosdick
  = Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu.
 • It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. – Ralph Waldo Emerson
  = Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.
 • To like and dislike the same things, that is indeed true friendship.
  = Tình bạn thật sự là khi ta cùng yêu và ghét một thứ gì đó.
 • If you never had friends, you never lived life.
  = Nếu không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ là thực sự sống trên cuộc đời này.
 • Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better.
  = Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn.
 • Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death.
  = Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những lần tâm sự và dạo chơi, kết thúc khi chúng ta không còn sống.
 • True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love.
  = Tình bạn đích thực vẫn tiếp tục phát triển, dù nghìn trùng xa cách. Tình yêu thật sự cũng thế.
 • You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.
  = Hãy luôn để lại những lời chân tình với những người bạn yêu thương vì đó có thể là lần cuối cùng bạn được gặp thấy họ.
 • Best friends make the bad times good and the good times unforgettable.
  = Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở nên khó quên.
 • Be slow in choosing a friend but slower in changing him.
  = Hãy từ từ chọn bạn, khi thay đổi bạn cũng phải từ từ hơn.
 • A sweet friendship refreshes the soul.
  = Một tình bạn ngọt ngào tưới mát cho tâm hồn.
 • Friends are people you can talk to without words when you have to. 
  = Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.

Xem thêm các bài viết đang được đón đọc nhiều nhất:

câu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạncâu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạn
câu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạn
 • Love is blind; friendship closes its eyes. – Friedrich Nietzsche
  = Tình yêu là mù quáng, tình bạn là cái nhắm mắt lại
 • Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. – Khalil Gibran
  = Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bào giờ là một cơ hội
 • Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.– Aristotle
  = Mong muốn trở thành bạn bè là việc nhanh chóng, nhưng tình bạn là quả ngọt chín chậm
 • Friendship is the only cement that will ever hold the world together. – Woodrow Wilson
  = Tình bạn là tấm xi măng duy nhất giữ cả thế giới lại với nhau
 • A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.– Winnie the Pooh
  = Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không còn một giọt mật ong bên trong
 • Friendship is the purest love.” – Osho
  = Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất
 • The real test of friendship is can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple? – Eugene Kennedy
  = Bài kiểm tra thực sự của tình bạn là bạn có thể thực sự không làm gì với người kia? Bạn có thể tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống hoàn toàn đơn giản không?)
 • Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything. – Muhammad Ali
  = Tình bạn là thứ khó lý giải nhất trên đời. Đó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì
 • There are big ships and small ships. But the best ship of all is friendship. – Unknown
  = Có tàu lớn và tàu nhỏ. Nhưng con tàu tốt nhất của tất cả là tình bạn
 • Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way. – Charles Kingsley
  = Tình bạn giống như một vật trang trí bằng thủy tinh, một khi nó đã vỡ thì rất hiếm khi có thể gắn lại với nhau như cũ
 • Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the most agreeable pursuits become tedious.– Thomas Aquinas
  = Tình bạn là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất, và không có bạn bè, ngay cả những theo đuổi hợp ý nhất cũng trở nên tẻ nhạt
 • Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.– Waqar Ahmed
  = Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi đã vỡ thì có thể sửa nhưng sẽ luôn có vết nứt
 • Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow. – Swedish Proverb
  = Niềm vui chung là niềm vui nhân đôi; nỗi buồn chia sẻ là nỗi buồn vơi bớt
 • Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection. You lose the attraction and the magic. – John O’Donohue
  = Mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen của sự tuyệt vọng. Điều này kiểm tra mọi khía cạnh của tình cảm của bạn. Bạn mất đi sự hấp dẫn và sự kỳ diệu
 • Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.– Socrates
  = Chậm rãi rơi vào tình bạn; nhưng khi ngươi bước vào, hãy tiếp tục vững vàng và không thay đổi
 • Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief.  – Marcus Tullius Cicero
  = Tình bạn cải thiện hạnh phúc và giảm bớt đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui của chúng ta và chia sẻ nỗi đau của chúng ta
 • Men kick friendship around like a football, but it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it goes to pieces. – Anne Morrow Lindbergh
  = Đàn ông đá tình bạn xung quanh như một bóng đá, nhưng nó dường như không rạn nứt. Phụ nữ coi nó như thủy tinh và nó thành từng mảnh
 • Friendship is a strong and habitual inclination in two persons to promote the good and happiness of one another.– Eustace Budgell
  = Tình bạn là một khuynh hướng mạnh mẽ và thường xuyên ở hai phía nhằm thúc đẩy điều tốt đẹp và hạnh phúc của nhau
 • Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.– Dorothy Parker
  = Sử dụng liên tục đã không làm rách nát lớp vải tình bạn của họ
 • One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention. – Clifton Faidman
  = Một thước đo của tình bạn không nằm ở số điều bạn bè có thể thảo luận, mà ở số điều họ không cần nhắc đến nữa
 • Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.– Ellie Weisel
  = Tình bạn đánh dấu một cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ biến thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là gì ngoài sự sẻ chia
 • A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship. – Markus Zusak
  = Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn lâu dài
 • Friendship isn’t about who you’ve known the longest, it’s about who walked in to your life, said ‘I’m here for you’ and PROVED it.” – Unknown
  = Tình bạn không phải là về người mà bạn biết lâu nhất, mà là về người đã bước vào cuộc đời bạn, nói rằng “Tôi ở đây vì bạn” và CHỨNG MINH điều đó.
 • Friendship is a pretty full-time occupation if you really are friendly with somebody. You can’t have too many friends because then you’re just not really friends. – Truman Capote
  = Tình bạn là một công việc toàn thời gian nếu bạn thực sự thân thiện với ai đó. Bạn không thể có quá nhiều bạn bởi vì khi đó bạn không thực sự là bạn
 • Of all the things which wisdom provides to make us entirely happy, much the greatest is the possession of friendship.– Epicurus
  = Trong tất cả những điều mà trí tuệ cung cấp để làm cho chúng ta hoàn toàn hạnh phúc, điều lớn nhất là sở hữu tình bạn
 • There are no rules for friendship. It must be left to itself. We cannot force it any more than love. – William Hazlitt
  = Không có quy tắc nào cho tình bạn. Nó phải được để cho chính nó. Chúng ta không thể ép buộc nó hơn tình yêu
 • When we honestly ask ourselves which person in our lives means the most to us, we often find that it is those who, instead of giving advice, solutions, or cures, have chosen rather to share our pain and touch our wounds with a warm and tender hand. – Henri Nouwen
  = Khi chúng ta thành thật tự hỏi bản thân rằng người nào trong cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa nhất đối với chúng ta, chúng ta thường thấy rằng đó là những người thay vì đưa ra lời khuyên, giải pháp hoặc cách chữa trị, thay vì chia sẻ nỗi đau và chạm vào vết thương của chúng ta một bàn tay ấm áp và dịu dàng

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số bài viết có chủ đề liên quan đang được quan tâm như sau:

câu nói hay về tình bạn câu nói hay về tình bạn
câu nói hay về tình bạn
 • Friendship is a plant of slow growth and must undergo and withstand the shocks of adversity before it is entitled to the appellation.” – George Washington
  = Khi chúng ta thành thật tự hỏi bản thân rằng người nào trong cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa nhất đối với chúng ta, chúng ta thường thấy rằng đó là những người thay vì đưa ra lời khuyên, giải pháp hoặc cách chữa trị, thay vì chia sẻ nỗi đau và chạm vào vết thương của chúng ta một bàn tay ấm áp và dịu dàng
 • In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit. – Albert Schweitzer
  = Trong cuộc đời mỗi người, một lúc nào đó, ngọn lửa nội tâm của chúng ta vụt tắt. Sau đó, nó bùng cháy bởi cuộc gặp gỡ với một con người khác. Tất cả chúng ta nên biết ơn những người đã vực dậy tinh thần bên trong
 • We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a series of kindnesses there is at last one which makes the heart run over. – Ray Bradbury
  = Chúng ta không thể nói chính xác thời điểm tình bạn được hình thành. Như khi làm đầy một bình từng giọt, cuối cùng có một giọt làm cho nó chạy qua; vì vậy, trong hàng loạt lòng tốt cuối cùng cũng có một thứ khiến trái tim run rẩy

2. Mẹo học các câu nói về tình bạn nhanh, nhớ lâu

a. Học theo từng nhóm

Hãy chia những các câu nói cần học thành từng nhóm nhỏ hơn và ưu tiên những nhóm hay gặp hoặc nhóm từ cơ bản trước. Các bạn nên phân chia các nhóm nên có sự liên quan đến nhau để đảm bảo học được tốt nhất.

b. Học theo từng câu hoặc viết thành từng đoạn văn.

Việc sử dụng thành thạo rất quan trọng vì không như các từ vựng giao tiếp, chúng ta có thể thay từ này bằng các câu khác gần nghĩa. Vì vậy, hãy học các câu nói bằng cách học thành từng bài luận ngắn hoặc dài tùy vào sức học của mỗi người.

c. Học bằng cách đọc tài liệu bằng tiếng Anh   

Nghe có vẻ ngược khi theo thông thường. Tuy nhiên, cách học này lại thực chất vô cùng hiệu quả. Khi đọc tài liệu chuyên ngành, bạn sẽ gặp rất nhiều câu nói tiếng Anh chuyên ngành và nó cũng lặp đi lặp lại rất nhiều, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Trên đây là giới thiệu sơ lược về những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020, các bạn hãy thử tải về và học thử nhé. Chúng mình sẽ cố gắng giải đáp kịp thời cho các bạn. Hi vọng rằng với những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn 2020 này sẽ giúp các bạn có một nền tảng kiến thức thật tốt.

Similar Posts

99 Comments

 1. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
  pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
  I had to tell someone!

 2. Hi there, I found your website via Google whilst searching for a comparable subject, your website came up, it looks good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply was alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.

  I am going to be careful for brussels. I will appreciate
  for those who proceed this in future. A lot of other folks can be benefited out of your writing.

  Cheers!

 3. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with useful information to work on. You’ve done an impressive task and our
  whole group can be grateful to you.

 4. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided
  to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info
  you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

 5. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to
  suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 6. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of space
  . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this
  site. Reading this info So i’m glad to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what
  I needed. I such a lot no doubt will make sure to do not omit this
  site and provides it a look on a relentless basis.

 7. This is really interesting, You are a very skilled
  blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your
  wonderful post. Also, I have shared your web site in my social
  networks!

 8. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 9. Hi, i think that i saw you visited my site thus i got here to
  return the want?.I’m attempting to in finding things to enhance my website!I assume its ok to use some of your
  concepts!!

 10. I just couldn’t leave your website before suggesting that
  I really loved the usual info an individual supply on your
  visitors? Is going to be back frequently in order to check out new posts

 11. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and
  our entire community will be thankful to you.

 12. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am
  anxious about switching to another platform. I have heard excellent things
  about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress
  content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 13. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to make a really good
  article… but what can I say… I put things off a
  lot and don’t seem to get anything done.

 14. May I simply just say what a comfort to discover a person that
  actually knows what they are discussing online.
  You actually understand how to bring an issue to light
  and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of your story.
  I can’t believe you aren’t more popular since you certainly possess the gift.

 15. Hi! I could have sworn I’ve been to this
  website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back
  frequently!

 16. Thanks a lot for sharing this with all people you
  really recognize what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =).
  We can have a hyperlink exchange agreement among us

 17. Hi would you mind letting me know which webhost you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different
  internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 18. I blog frequently and I genuinely thank you for your content.
  This article has truly peaked my interest. I am going to take a note of
  your site and keep checking for new information about once
  a week. I subscribed to your RSS feed too.

 19. Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is an extremely smartly written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read more of your
  helpful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 20. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to determine if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any responses would be greatly
  appreciated.

 21. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 22. I think this is among the most significant information for me.

  And i am glad reading your article. But
  should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 23. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you
  are not already 😉 Cheers!

 24. Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to produce a really good article… but what can I
  say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 25. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you
  amend your website, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had
  been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 26. Just want to say your article is as surprising. The clarity in your
  publish is simply nice and that i can suppose you are knowledgeable in this subject.
  Well along with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with imminent
  post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.

 27. I am not certain where you’re getting your information, however great topic.
  I needs to spend a while studying more or working out more.
  Thanks for great information I used to be in search of this information for my mission.

 28. Superb site you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover
  the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable people that share the
  same interest. If you have any recommendations, please
  let me know. Many thanks!

 29. Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your post is just excellent and i
  could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab
  your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 30. you’re actually a just right webmaster. The website loading velocity is amazing.
  It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece.

  you’ve performed a magnificent task in this
  subject!

 31. excellent post, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t realize this.
  You must proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge
  readers’ base already!

 32. Hi there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My website discusses a lot of the same topics as yours and I believe we could
  greatly benefit from each other. If you happen to be interested
  feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from
  you! Superb blog by the way!

 33. Hey there! I just want to offer you a big thumbs up for the excellent info you have got here on this post.
  I will be returning to your web site for more soon.

 34. Everyone loves what you guys are usually up too.
  This type of clever work and reporting! Keep up the
  wonderful works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 35. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog
  that’s both educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.

  The issue is something which not enough people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I came across this during my search for something regarding
  this.

 36. I do not even know the way I finished up here, but I believed this publish used to be
  great. I don’t recognize who you are however certainly
  you’re going to a famous blogger for those who are not already.
  Cheers!

 37. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your
  website. It looks like some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody
  else please comment and let me know if this is happening to them too?

  This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

 38. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe
  guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours
  and I feel we could greatly benefit from each other. If you might
  be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you!

  Wonderful blog by the way!

 39. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters
  and bloggers made good content as you did, the
  web will be much more useful than ever before.

 40. Right here is the right website for anybody who wants
  to understand this topic. You understand
  so much its almost tough to argue with you (not that I personally would
  want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject
  that has been discussed for years. Wonderful stuff,
  just excellent!

 41. Great blog here! Also your site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 42. Thank you, I’ve recently been looking for information about this topic for a while and yours is the best I have
  came upon till now. But, what about the bottom line? Are
  you certain about the source?

 43. Hi, i think that i saw you visited my site so i came
  to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my web
  site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 44. I’ve been surfing on-line more than three hours nowadays, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s lovely price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

 45. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside
  case you shield this hike.

 46. Hey there! I know this is kinda off topic
  however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My blog covers a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each
  other. If you’re interested feel free to shoot me
  an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 47. I’m no longer certain the place you’re getting your information, however good topic.
  I needs to spend some time finding out more or figuring out more.
  Thanks for fantastic info I was on the lookout for this info
  for my mission.

 48. I just could not go away your web site before suggesting
  that I really loved the usual information a person provide for your guests?

  Is going to be back steadily in order to check out
  new posts

 49. Thanks for any other fantastic post. The place else may anyone get
  that type of info in such a perfect manner of writing?
  I have a presentation next week, and I’m
  on the look for such information.

 50. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your site on my
  iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!

 51. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around
  your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and
  I hope you write again very soon!

 52. Heya fantastic blog! Does running a blog similar to this require a massive amount work?
  I have very little expertise in computer programming but I
  had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I just wanted to ask.
  Thanks!

 53. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to
  find out where u got this from. cheers

 54. Having read this I thought it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *