Tổng hợp những câu châm ngôn tiếng Anh ngắn gọn hay 2021

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người. Sẽ có lúc bạn gặp phải việc khó khăn, nản lòng. Và bạn mong muốn tìm kiếm những câu nói, câu châm ngôn khích lệ, động viên chính bản thân mình. Trong bài viết hôm nay, ieltscaptoc.com.vn sẽ chia sẻ tới bạn những câu châm ngôn tiếng Anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu, tình bạn cũng như giúp bạn gia tăng động lực. Cùng theo dõi nhé.

1. Những câu châm ngôn tiếng Anh được yêu thích nhất trên Goodreads

 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.

 • You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

 • You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

Những câu châm ngôn tiếng Anh được yêu thích nhất trên Goodreads
Những câu châm ngôn tiếng Anh được yêu thích nhất trên Goodreads
 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.

 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter, and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 • Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác.

 • I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

 • Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.

 • Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

 • Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ.

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

 • Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

 • You should learn from your competitor but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

Xem thêm:

2. Những câu châm ngôn truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp

 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

 • This too, shall pass. —Anonymous

Rồi mọi chuyện sẽ qua.

 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Những câu châm ngôn truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp
Những câu châm ngôn truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

 • Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein

Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

 • Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

 • Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

 • No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.

 • The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

 • You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

 • There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

 • Be where your feet are — Anonymous

Hãy sống với hiện tại.

 • It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

 • The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren

Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.

 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 • It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous

Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

 • Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

 • Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie

Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

 • There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.

 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

 • Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

 • Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

Xem thêm: Tổng hợp các cụm giới từ thường gặp (Prepositional phrase)

3. Những câu châm ngon tiếng Anh sẽ thay đổi bạn

 • Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

 • Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa. Nếu bạn yêu cuộc sống, đừng lãng phí thời gian, bởi thời gian là thứ tạo nên cuộc sống.

 • Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

 • Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục.

Những câu châm ngon tiếng Anh sẽ thay đổi bạn
Những câu châm ngon tiếng Anh sẽ thay đổi bạn
 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

 • Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

 • The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim, giống như chiếc dạ dày, muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

 • The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

 • Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde

Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

 • What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

 • Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

 • I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley

Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

 • Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước

 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

 • If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

 • You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào.

 • I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein

Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

4. Những câu châm ngôn tiếng Anh hài hước

 • Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

 • 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

 • When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

Những câu châm ngôn tiếng Anh hài hước
Những câu châm ngôn tiếng Anh hài hước
 • I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

 • You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn.

 • I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

 • The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

 • People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

 • Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

 • Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

 • Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề.

 • I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

 • You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó.

 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.

 • Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

 • The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ.

 • Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ.

 • Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous

Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm

 • Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng.

 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

 • Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

 • People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.

 • Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

 • Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.

 • Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

 • I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

Xem thêm:

5. Những câu châm ngôn tiếng Anh về tình bạn, tình yêu

 • Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. 

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải bằng số năm. Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt.

 • Rare as is true love, true friendship is rarer.

Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn.

 • Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

Đừng bước đi trước trước tôi, tôi có thể không đi theo sau. Đừng đi phía sau tôi, tôi có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi và trở thành bạn của tôi.

 • Don’t be dismayed at goodbyes,a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, một lời tạm biệt là cần thiết khi bạn có thể gặp lại, và gặp lại, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay cả cuộc đời, đó là điều chắc chắn đối với những người bạn.

 • A friendship can weather most things and thrive in thin soil, but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often, just to save it from drying out completely.

Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng thỉnh thoảng nó cần được bồi phủ bởi những lá thư và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé đơn giản để nó không bị khô héo.

 • Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

Tình bạn nhân đôi niềm vui, và chia sẻ nỗi buồn.

Những câu châm ngôn tiếng Anh về tình bạn, tình yêu
Những câu châm ngôn tiếng Anh về tình bạn, tình yêu
 • Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

Những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không thể quên lãng.

 • Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.

Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

 • Cherish the time you have, and the memories you share, being friends with someone isn’t an opportunity but a sweet responsibility.

Hãy trân trọng thời gian mà bạn có, và những kỷ niệm mà bạn chia sẻ, làm bạn với ai đó không phải là một cơ hội nhưng đó là một trách nhiệm ngọt ngào.

 • Prosperity makes friends and adversity tries them.

Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự khốn khó thử thách lòng họ.

 • Where there is love there is life. 

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống..

 • Love has no age, no limit; and no death.

Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn; và không bao giờ lụi tàn.

 • Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

Cuộc sống mà thiếu tình yêu cũng giống như một cái cây không có hoa hay quả vậy.

 • Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong trời mây của ai đó.

 • Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.

Hạnh phúc không ở trong tài sản, và cũng không phải trong vàng bạc, mà hạnh phúc ngự trị ở trong tâm hồn.

Trên đây là tổng hợp những câu châm ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất 2021 mà hocsinhgioi muốn gửi tới bạn. Hi vọng rằng, bài viết sẽ giúp bạn có thêm nhiều niềm tin, động lực trong cuộc sống. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công nhé!

Để nói về việc ai đó càng ngày càng như thế nào trong tiếng Anh người ta sử dụng cấu trúc more and more. Khi dùng cấu trúc này, đây có thể là một lời khen hoặc cũng có thể
Trong tiếng Anh, để thể hiện sự lịch sự khi muốn gợi ý một thứ gì đó hay mời ai đó, chúng ta thường sử dụng cấu trúc Would you like. Vậy cấu trúc Would you like trong tiếng Anh
Vào mỗi dịp đặc biệt, chúng ta luôn mong muốn gửi gắm những lời chúc ý nghĩa đến cho nhau. Tuy nhiên, sẽ rất nhàm chán nếu bạn chỉ biết lặp đi lặp lại một vài câu nói. Hôm nay,
Thay vì chỉ luyện đề và ôn tập với những bộ tài liệu học thuật có phần khô khan, những cuốn truyện tranh như Diary of A Wimpy Kid (Nhật ký chú bé nhút nhát) sẽ giúp bạn tìm thấy

Similar Posts

58 Comments

 1. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker
  then most. Can you recommend a good hosting provider at a
  fair price? Thanks, I appreciate it!

 2. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no
  one else know such detailed about my problem.
  You’re amazing! Thanks!

 3. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
  you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 4. A person essentially lend a hand to make severely articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the research you made to make this particular publish incredible.

  Wonderful job!

 5. Hi, Neat post. There’s an issue with your site in web explorer,
  could check this? IE nonetheless is the marketplace chief and a big section of folks will leave out your wonderful writing
  because of this problem.

 6. Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 7. I’m not sure why but this website is loading
  extremely slow for me. Is anyone else having this problem
  or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 8. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a
  doubt donate to this outstanding blog! I suppose for
  now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to new updates and will share this site
  with my Facebook group. Talk soon!

 9. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

 10. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally
  educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I found this during my search for something concerning this.

 11. Hi I am so glad I found your web site, I really found you by accident,
  while I was searching on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks
  for a remarkable post and a all round interesting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it
  all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.

 12. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and
  effort to put this article together. I once again find myself personally spending way too much
  time both reading and posting comments. But so what, it
  was still worthwhile!

 13. My brother suggested I might like this web site. He was totally
  right. This post actually made my day. You cann’t
  imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 14. Heya i’m for the first time here. I found this board
  and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to give something back and help others
  such as you helped me.

 15. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing,
  it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 16. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a designer to create your theme? Exceptional work!

 17. Hi! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. Thank
  you!

 18. Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying
  work.

 19. Excellent weblog here! Additionally your website lots up
  very fast! What web host are you using? Can I get your associate
  link for your host? I desire my web site loaded
  up as fast as yours lol

 20. Wow, superb blog structure! How lengthy have you been running a
  blog for? you make running a blog glance easy. The overall look
  of your website is fantastic, let alone the content!

 21. I am now not positive the place you’re getting your information,
  but good topic. I must spend a while studying much more or working out
  more. Thanks for excellent information I was on the lookout for this info for my mission.

 22. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this
  web site. Studying this information So i am glad to express that I’ve
  a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what
  I needed. I such a lot for sure will make sure to don?t omit this web site
  and give it a look regularly.

 23. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am
  an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 24. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without
  having side effect , people could take a signal. Will likely be back
  to get more. Thanks

 25. It is perfect time to make a few plans for the longer term
  and it’s time to be happy. I have learn this post and if I may I wish to counsel you few interesting issues or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I wish to learn even more things about it!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *