Tóm tắt Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ngắn nhất hay

Hướng dẫn làm bài văn tóm tắt :”Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” hay nhất các bạn có thể tham khảo.

Các bài viết về chủ đề tóm tắt được quan tâm :

  • Tóm tắt “Mẹ tôi” lớp 7
  • Tóm tắt “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn lớp 7
  • Tóm tắt vở chèo “Quan âm Thị Kính” lớp 7
  • Tóm tắt văn bản “Cổng trường mở ra” lớp 7
  • Tóm tắt “Cuộc chia tay của những con búp bê” lớp 7
  • Tóm tắt Chiến thắng Mtao Mxay lớp 10

Lịch sử dân tộc ta là lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khi mỗi thế hệ đều phải đương đầu với những kẻ thù ngoại binh thì kì diệu thay, những anh hùng dân tộc lại xuất hiện và soi đường chỉ lối cho nhân dân ta đứng lên chống giặc. Từ Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng đến Trần Quốc Tuấn dẹp sạch quân Mông Nguyên ra khỏi bờ cõi, cho đến khi thực dân Pháp tràn sang thì một lần nữa người anh hùng Phan Bội Châu một lần nữa thắp lên ngọn lửa yêu nước hào hùng ấy.

Văn bản “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu” được học trong chương trình Ngữ văn 7 là một áng văn ca ngợi người anh hùng ấy. Sau đây là phần tóm tắt tác phẩm các bạn có thể tham khảo để nắm bắt cốt truyện.

BÀI VĂN MẪU TÓM TẮT VĂN BẢN “NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU”

Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa Varen – tên Toàn quyền Đông Dương nổi tiếng hách dịch và Phan Bội Châu- một chí sĩ yêu nước bị bắt giam khi đang hoạt động cách mạng sôi nổi. Dù Varen dùng những lời lẽ ngon ngọt để mua chuộc và dụ dỗ Phan Bội Châu phản bội dân tộc song không thể nào làm lung lay ý chí kiên cường và lòng yêu nước cháy bỏng của cụ Phan. Phan Bội Châu đã khước từ, dửng dưng, thậm chí là phỉ nhổ để dạy cho tên Toàn quyền ấy một bài học nhớ đời.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *