Giải VBT Ngữ Văn 9 Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài tập 1, tr. 204, SGK Trả lời: Bài tập 2, tr. 204,SGK Trả lời: – Các tình huống cần viết thư, điện chúc mừng: a, b, d, e – Các tình huống cần viết thư, điện thăm hỏi: c Bài tập 3, tr. 204, SGK Trả lời: Điện chúc mừng: chúc mừng bạn hoàn…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Câu 1: Văn học Việt nam gồm hai bộ phận hợp thành: văn học dân gian và văn học viết. Nêu sự khác biệt trên những nét lớn của hai bộ phận văn học đó. Giữa văn học dân gian và văn học viết có mối quan hệ như thế nào? Trả lời: – Sự…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Câu 1: Những nội dung cơ bản cần chú ý về phần Đọc-hiểu văn bản trong Ngữ văn 9 tập hai là gì? Trả lời: – Văn nghị luận: học một số tác phẩm nghị luận chính trị và nghị luận xã hội và nghị luận văn học – Thơ hiện đại: chú ý cả…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết phần văn học

Câu 1, tr. 181, SGK Trả lời: Câu 2, tr. 181, SGK Trả lời: – Truyền thuyết : là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tôi và chúng ta

Câu 1: Câu 2, tr. 180, SGK Trả lời: – Mẫu thuẫn cơ bản trong vở kịch: mâu thuẫn giữa hai phái đối lập, một bên là những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu với một bên là những tư tưởng tiến bộ, khát khao đổi mới – Ý nghĩa của nó đối với thực…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết phần tập làm văn

Câu 1, tr. 170, SGK Trả lời: – Những điểm khác biệt về đặc điểm và mục đích của các kiểu văn bản:    + Tự sự: trình bày các sự việc (sự kiện) có quan hệ nhân quả dẫn đến kết cục biểu lộ ý nghĩa. Nhằm mục đích biểu hiện con người, quy luật…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết phần văn học nước ngoài

Câu 1: Sắp xếp các tác phẩm (hoặc đoạn trích tác phẩm) văn học nước ngoài trong SGK Ngữ văn Trung học cơ sở mà em đã học theo các thể loại sau: thơ, kịch, bút kí chính luận, truyện ngắn và tiểu thuyết, nghị luận xã hội, nghị luận văn chương Trả lời: Các…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Luyện tập viết hợp đồng

Câu 1: Bài tập 1, tr. 157-158, SGK Trả lời: a. Chọn cách 1 Lí do: cách diễn đạt chặt chẽ, cụ thể b. Chọn cách 2 Lí do: cách diễn đạt chặt chẽ, rõ ràng c. Chọn cách 2 Lí do: cách diễn đạt chặt chẽ, rõ ràng d. Chọn cách 2 Lí do:…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Câu 1: Bài tập 1, tr. 155, SGK Trả lời: – Khởi ngữ: mắt tôi – Viết lại thành câu không có khởi ngữ: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!” Câu 2: Bài tập 2, tr. 155, SGK Trả lời: Câu 3: Bài tập 4,…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Kiểm tra về truyện

Câu 1: Lập bảng thống kê các tác phẩm truyện đã học trong Ngữ văn 9, tập 2 theo các mục: số thứ tự, tên tác phẩm (hoặc đoạn trích), tác giả, quốc tịch, tóm tắt nội dung Trả lời: Câu 2: Hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ qua các…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Câu 1: Bài tập 2, mục I, phần C, tr. 145, SGK Trả lời: a. Chủ ngữ: Đôi càng tôi Vị ngữ: mẫm bóng b. Chủ ngữ: mấy người học trò cũ Vị ngữ: đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào Trạng ngữ: Sau một hồi trống vang dội cả lòng tôi c. Chủ…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Ôn tập truyện lớp 9

Câu 1, tr. 144, SGK Trả lời: Câu 2: Câu 2, tr. 144, SGK Trả lời: – Các tác phẩm đã phản ánh được một phần những nét tiêu biểu của đời sống xã hội và con người Việt Nam với tư tưởng và tình cảm của họ trong những thời kì lịch sử có…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Bố của Xi-Mông

Câu 1, tr. 143, SGK Trả lời: – Phần 1 (từ đầu đến em chỉ khóc hoài): nỗi tuyệt vọng của Xi-mông – Phần 2 (tiếp … một ông bố): bác Phi-líp gặp Xi-mông và an ủi em. – Phần 3 (tiếp … bỏ đi rất nhanh): bác Phi-líp đưa Xi-mông về với mẹ và…