Giải VBT Ngữ Văn 9 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

1. Đọc văn bản Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh trong SGK, tr. 14 và trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Trả lời: (1) Nhận xét nào nêu đúng nhất về văn bản Ngọc Hoàng xử tội Ruồi…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Các phương châm hội thoại

1. Bài tập 2 (tr. 10- 11, SGK) Trả lời: 2. Bài tập (4, tr. 11, SGK ) Trả lời: a. Những cách diễn đạt này liên quan đến phương châm hội thoại về chất. Bởi vì người nói phải dùng những cách nói trên nhằm đảm bảo cho người nghe biết tính xác thực…

Giải VBT Ngữ Văn 9 Phong cách Hồ Chí Minh

1. Câu 1 (tr. 8, SGK): Trả lời: – Vốn tri thức văn hóa nhân loại của chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu rộng thể hiện ở:     + Bác có thể nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Nga, Hoa     + Bác am hiểu sâu sắc về các…