Soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả lớp 6 hay nhất đầy đủ

Hướng dẫn soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả lớp 6. Miêu tả là một phương thức không thể thiếu trong đời sống của con người, nhưng nếu chỉ miêu tả không thôi thì chưa đủ. Các bài soạn trước đó: Soạn bài So sánh lớp 6 Soạn…