Trắc nghiệm Mưa có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Mưa là bài thơ của ai? A. Tố Hữu B. Trần Đăng Khoa C. Nguyên Hồng D. Tô Hoài Câu 2. Mưa được miêu tả theo trình tự nào? A. Trước và trong cơn mưa B. Từ ngoài đồng về nhà C. Từ trên trời rơi xuống mặt đất D. Trong và sau…

Trắc nghiệm Lượm có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Lượm Câu 1. Ai là tác giả bài thơ Lượm? A. Huy Cận B. Tế Hanh C. Tố Hữu D. Xuân Diệu Câu 2. Trong bài thơ Lượm, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt nào? A. Miêu tả B. Tự sự, biểu cảm C. Biểu cảm D. Biểu cảm kết hợp…

Trắc nghiệm Ẩn dụ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Ẩn dụ là gì? A. Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó làm tăng sức gợi hình, gợi cảm B. Là đối chiếu sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác C. Gọi tên sự vật,…

Trắc nghiệm Đêm nay Bác không ngủ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Đêm nay Bác không ngủ Câu 1. Đêm nay Bác không ngủ là của tác giả nào? A. Tố Hữu B. Tế Hanh C. Minh Huệ D. Viễn Phương Câu 2. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào? A. Trước Cách mạng tháng Tám B. Trong thời kì chống Pháp C. Thời…

Trắc nghiệm Phương pháp tả người có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Muốn tả người cần? A. Xác định đối tượng cần tả B. Quan sát, lựa chọn chi tiết tiêu biểu C. Trình bày kết quả quan sát theo thứ tự D. Cả 3 đáp án trên Câu 2. Phần mở bài của bài văn miêu tả người sẽ thực hiện điều gì? A….

Trắc nghiệm Nhân hóa có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Nhân hóa là gì? A. Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật B. Gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật khác có nét tương…

Trắc nghiệm Buổi học cuối cùng có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Buổi học cuối cùng Câu 1. Văn bản được kể theo lời của nhân vật nào? A. Người kể giấu mặt B. Nhân vật xưng tôi C. Thầy giáo Ha-men D. Cụ già Hô- de Câu 2. Tác giả An- phông-xơ Đô- đê là nhà văn của nước nào? A. Anh B. Đức…

Trắc nghiệm Vượt thác có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Đoạn trích Vượt thác tập trung miêu tả nhân vật nào? A. Dượng Hương Thư và chú Hai B. Dượng Hương Thư C. Cảnh hai bên sông Thu Bồn D. Dòng sông Thu Bồn Câu 2. Vị trí quan sát của người kể truyện ở đâu? A. Trên bờ con sông B. Trên…

Trắc nghiệm Bức tranh của em gái tôi có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Bức tranh của em gái tôi Câu 1. Nhân vật chính trong truyện Bức tranh của em gái tôi? A. Người em gái B. Người em gái, anh trai C. Bé Quỳnh D. Người anh trai Câu 2. Lý do nào cho thấy anh trai là nhân vật trung tâm trong truyện bức…

Trắc nghiệm Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Muốn miêu tả được trước hết người ta cần? A. Biết quan sát, rồi đưa ra nhận xét, liên tưởng, ví von, so sánh… để làm nổi bật lên những đặc điểm tiêu biểu của sự vật B. Liên tưởng, tưởng tượng trước đối tượng bản thân sẽ tả C. Đọc thông tin…

Trắc nghiệm So sánh có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. So sánh là gì? A. Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt B. Là mang hai đối tượng ra so sánh với nhau C. Là hai sự vật, hiện tượng có…

Trắc nghiệm Sông nước Cà Mau có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Sông nước Cà Mau Câu 1. Sông nước Cà Mau là tác phẩm của ai? A. Đoàn Giỏi B. Nguyễn Minh Châu C. Võ Quảng D. Nguyễn Duy Câu 2. Sông nước Cà Mau là văn bản miêu tả? A. Miêu tả cảnh quan vùng cực nam Nam Bộ B. Miêu tả cảnh…

Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về văn miêu tả có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Văn miêu tả bao gồm? A. Văn tả người B. Văn tả cảnh C. Văn tả đồ vật D. Cả 3 đáp án trên Câu 2. Văn miêu tả là gì? A. Là loại văn giúp người đọc, người nghe hình dung ra đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự…

Trắc nghiệm Phó từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Phó từ là gì? A. Là những từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ B. Là những từ chuyên đi kèm phụ sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ C. Là những từ có chức năng như thành…

Trắc nghiệm Bài học đường đời đầu tiên có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Bài học đường đời đầu tiên Câu 1. Bài học đường đời đầu tiên của tác giả nào? A. Tố Hữu B. Nguyễn Du C. Tô Hoài D. Phạm Tiến Duật Câu 2. Bài học đường đường đời đầu tiên được trích từ? A. Đất rừng phương Nam B. Quê ngoại C. Dế…