Tả phiên chợ quê em, bài văn mẫu miêu tả chợ nơi em ở lớp 6

Phiên chợ quê vẫn được duy trì từ hàng ngàn năm nay để người dân trao đổi buôn bán hàng hoá với nhau. Mặc dù xã hội ngày càng hiện đại và phát triển và đường xá được làm hoàn thiện hơn dễ đi lại, các phiên chợ quê cũng bị ảnh hưởng ít nhiều….