Tả một lực sĩ đang cử tạ, bài văn miêu tả hình ảnh một người lực sĩ đang nâng tạ

Trong các kỳ đại hội thể thao trong nước khu vực hoặc trên toàn thế giới thì môn cử tạ luôn có trong danh sách thi đấu và có rất nhiều hạng cân khác nhau thi đấu. Bạn có thể sẽ bắt gặp hình ảnh các lực sĩ đang đẩy tạ như cử giật và…