Tả một loài hoa mà em thích lớp 6 – Miêu tả hoa sen, hoa bằng lăng

Hướng dẫn cách làm bài tập làm văn miêu tả loài hoa mà em thích  lớp 6, miêu tả loài hoa bằng lăng và hoa sen trong chương trình ngữ văn lớp 6 THCS Các bài viết liên quan tới chủ đề tả loài hoa yêu thích đáng chú ý: Tả đầm sen đang mùa…