Suy nghĩ về câu nói “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống”

Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ chọn sống như thế nào? Có người dành ngày cuối cùng ấy để làm thoả mãn bản thân bằng những thú vui tiêu khiển, có người tìm về với gia đình, bạn bè như chốn nương tựa cuối cùng, có người lại để mặc bản thân…