Tả con vật mà em yêu thích – Bài văn miêu tả con chó, tả con mèo lớp 6

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả con vật mà em yêu thích lớp 6 hay nhất, con vật yêu thích thì em có thể chọn rất nhiều con vật thân thuộc như con chó, con mèo, con thỏ, con gà, con heo, con trâu, con bò, con chim để miêu tả dưới đây là…