Tả buổi lễ chào cờ đầu tuần lớp 6 – Bài văn miêu tả giờ chào cờ ở trường em

Thông thuường vào thứ 2 hàng tuần luôn sẽ có 1 buổi lễ chào cờ thuường tổ chức vào buổi sáng để làm lễ tổng kết lại tuần học trước và các kế hoạch cho các tuần học tiếp theo ở mỗi trường. Hướng dẫn học sinh làm bài văn miêu tả giờ chào cờ…