Tả người bạn thân của em(con trai) lớp 6, bài văn mẫu miêu tả bạn thân con trai hay nhất

Hướng dẫn  làm bài văn miêu tả bạn thân của em là con trai hay nhất, đa số các bài văn trên mạng đều là bài văn miêu tả bạn thân là con trai, nhưng nếu là con trai thì làm 1 bài văn miêu tả bạn thân là con gái sẽ khá khó và…

Tả bạn thân của em(con gái), bài văn miêu tả bạn gái của em hay nhất lớp 6

Thông thuường rất nhiều các bài văn trên mạng tả bạn thân hay được chia sẻ trên mạng hay các sách văn mẫu thuường là tả bạn thân con gái. Vì đa số con gái học văn hơn con trai, và trong bài này cũng vậy wikihoc.com sẽ có 2 bài văn mẫu miêu tả…