Tả bạn thân của em(con gái), bài văn miêu tả bạn gái của em hay nhất lớp 6

Thông thuường rất nhiều các bài văn trên mạng tả bạn thân hay được chia sẻ trên mạng hay các sách văn mẫu thuường là tả bạn thân con gái. Vì đa số con gái học văn hơn con trai, và trong bài này cũng vậy wikihoc.com sẽ có 2 bài văn mẫu miêu tả…