Văn lớp 8: Suy nghĩ gì về lòng yêu nước từ trích đoạn Nước Đại Việt ta hay nhất

Cảm hứng yêu nước là một trong hai nguồn cảm hứng chủ đạo của văn học viết. Song, yêu nước mỗi một thời lại có những biểu hiện khác nhau, phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử và tư tưởng con người. yêu nước trong bối cảnh trung đại gắn liền với tư tưởng trung…