soạn giáo án ngữ văn 9 Archive

Giáo án bài Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS hiểu được vai trò của từ ngữ địa phương trong cộng đồng ngôn ngữ. 2. Kĩ năng – Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương hợp lí. 3. Thái độ – Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương hợp lí. 1. Giáo viên SGK, Sgv đọc các …

Giáo án bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố những kiến thức văn bản nhật dụng đã học,hs nắm được hình thức của VB nhật dụng. – Củng cố thêm ý thức vận dụng vào thực tiễn về những điều đã học ở các văn bản nhật dụng.. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ, …
DMCA.com Protection Status Call Now Button