Giáo án bài Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 1) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Cốt truyện, nhân vật sự kiện trong một tác phẩm truyện truyền kì. – Hiện thực về số phận ng phụ nữ VN dưới chế…

Giáo án bài Viết bài tập làm văn số 1 – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Viết bài tập làm văn số 1 1. Kiến thức – HS viết được bài văn thuyết minh theo yêu cầu có sử dụng biện pháp nghệ thuật và miêu tả một cách hợp lý và có hiệu quả. – Củng cố những kiến thức về văn thuyết minh. – GV…

Giáo án bài Xưng hô trong hội thoại – Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Xưng hô trong hội thoại Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Hệ thống các từ ngữ dùng xưng hô trong TV. – Đặc điểm của việc sử dụng từ ngữ xưng hô trong TV. 2. Kĩ năng – Phân tích để thấy rõ mqh…

Giáo án bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Những cơ hội mà cộng đồng quốc tế có thể tận dụng để bảo vệ và chăm sóc…

Giáo án bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 1) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 1) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay,những thách thức cơ hội và nhiệm…

Giáo án bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Những y/t m/t trong bài văn thuyếtt minh – Vai trò của y/t m/t trong bài văn thuyết minh 2. Kĩ năng – Viết đoạn…

Giáo án bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – T/d của y/t m/t trong vb thuyết minh: Làm cho đ/tg thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận hoặc nổi bật gây ấn…

Giáo án bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu được: 1. Kiến thức – Nắm được nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. 2. Kĩ năng – Vận dụng các phương châm này vào g/t. – Biết…

Giáo án bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Xem lại Giáo án bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Hiểu được nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn bộ…

Giáo án bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Xem tiếp Giáo án bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 2) I. Mục tiêu bài học Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Một số hiểu biết về tình hình t/g những năm 1980 liên quan đến vb. Hệ thống các luận điểm luận cứ…

Giáo án bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Cách làm bài văn thuyết minh về 1 thứ đồ dựng (cái quạt, cái bút, cái kéo..). Tác dụng của 1 số biện…

Giáo án bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng. – Vai trò của các b/p nt trong vb tm. 2. Kĩ năng…

Giáo án bài Các phương châm hội thoại – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Các phương châm hội thoại Thông qua bài học giúp học sinh hiểu được: 1. Kiến thức – Nội dung phương châm về chất và về lượng. – Vai trò ý nghĩa của hai phương châm này. – Biết vận dụng 2 phương châm này vào thực tế giao tiếp. 2….

Giáo án bài Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 2) 1. Kiến thức – Thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. – Một số biểu hiện của phong cách…

Giáo án bài Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1) 1. Kiến thức – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: – Một số biểu hiện của phong cách HCM trong đời sống và sinh hoạt. – Ý nghĩa của phong cách HCM trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt….