Soạn bài Từ đồng âm ngắn gọn lớp 7 hay nhất

Trong khi nói và viết có những tuy phát âm giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau ví dụ như từ bàn vừa hiểu là danh t ừ vừa hiểu là động từ. Vậy những từ có nghĩa khác nhau là từ loại gì và nó sử dụng như thế nào? , bài học Từ…