Soạn bài Những câu hát than thân ngắn gọn hay nhất lớp 7

Nền văn học dân gian ra đời do nhu cầu bộc lộ cảm xúc lên cao của những người nông dân lao động chân tay thời xưa. Qua đó ta thấy được những tâm tư tình cảm, xã hội đồng thời thấy được cuộc sống cũng như bộ mặt của xã hội đương thời. Bởi…