Soạn bài: Từ và cấu tạo của từ tiếng việt

Câu 1 (trang 13 sgk ngữ văn 6 tập 1) – Các tiếng: Thần, dạy, dân, cách, trồng, trọt, chăn, nuôi, và, cách, ăn, ở. – Các từ:      + Từ đơn: Thần, dạy, dân, cách, và      + Từ ghép: Trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở. Câu 2 (trang 13 sgk ngữ văn 6 tập 1)…