soạn bài lớp 6 tập 2 Archive

Soạn bài: Động Phong Nha

Câu 1 (trang 148 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Vẻ đẹp kì ảo của Động Phong Nha:    – Một kiệt tác của thiên nhiên nhiên ta sững sờ: những vòm đá vân nhũ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh.    – Âm thanh rì rầm của dòng sông chảy suốt …

Soạn bài: Lao xao

Bố cục:    – Đoạn 1 (Từ đầu … Râm ran) : cảnh làng quê chớm hè.    – Đoạn 2 (còn lại) : Các loài chim ở đồng quê. Câu 1 (trang 113 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): a. Trình tự tên các loài chim :    – bồ các, chim ri, sáo sậu, sáo đen, …

Soạn bài: Lòng yêu nước

Bố cục:    – Đoạn 1 (Từ đầu … lòng yêu Tổ quốc) : đúc rút chân lí về lòng yêu nước – yêu từ những vật tầm thường nhất.    – Đoạn 2 (còn lại) : Sức mạnh lòng yêu nước. Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Đại ý bài văn : …
DMCA.com Protection Status Call Now Button