Soạn bài Ca Huế trên sông Hương ngắn gọn lớp 7 hay nhất

Huế là vùng đất trữ tình, nổi tiếng từ ngàn xưa với những làn điệu dân ca ngọt ngào, êm ái được hát trên sông Hương. Người ta nói, ca Huế phải nghe trên sông Hương mới ngọt, mới hay, mới đi vào lòng người trong nhịp bán âm của mái chèo khua nước còn…