Soạn bài Phò giá về kinh ngắn gọn hay nhất lớp 7

Chúng ta hẳn đã biết nhà Trần là một trong những vương triều rực rỡ nhất trong lịch sử. Đó còn là thời đại của hào khí Đông A ngút trời vẫn một thời vang bóng. Nhà Trần còn nổi tiếng vì những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm…