Phân tích nhân vật chị Dậu Archive

Phân tích nhân vật chị Dậu trong Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố lớp 8 chi tiết hay nhất

Người nông dân Việt Nam, dù dưới chế độ nào họ cũng phải chịu sự tủi nhục khổ sở nhất. Nhất là dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, cái đói, cái nghèo, tiền sưu, tiền thuế đè lên vai họ còn nặng hơn những tảng đá vô hình. Từ nỗi khổ ấy của …
DMCA.com Protection Status Call Now Button