Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè – Bài viết số 1 lớp 7 đề 3

Thời gian luôn tuần hoàn theo quỹ vận hành bốn mùa xuân hạ thu đông. Xuân đến hoa nở, thu sang hoa tàn, có bao giờ chống lại được quy luật ấy. Có điều, trong mỗi mùa, ta lại bắt gặp được những cảnh đẹp khác nhau, mà chỉ trong không khí của mùa ấy…