Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng hay ngắn gọn – Bài viết số 2 lớp 8 đề 3

Người ta thường nói, để trở thành 1 con người tốt thì trước hết hãy là 1 đứa con ngoan. Từ xưa tới nay ta luôn đặt nặng tầm quan trọng của đạo hiếu trong cuộc sống, con đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá nhân cách của một con người. Tuy nhiên…