Kể về một người bạn thân của em lớp 6

Trong học tập hoăc trong công việc thì bạn bè thân thiết là không thể thiếu để cùng nhau và hỗ trợ nhau trong cả học tập lẫn giải trí. Bạn có thể có một hoặc nhiều bạn thân khác nhau. Tuy nhiên cũng có những người không có bạn thân nào thì cuộc sống…