Các dạng đề tác phẩm: Bến quê

1. Tác giả Nguyễn Minh Châu (1930 -1989) là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam thời kỳ chống Mỹ với những thành công về tiểu thuyết và truyện ngắn. Sáng tác của Nguyễn Minh Châu thời kỳ này là thể hiện khát vọng của nhà văn “đi tìm những…

Các dạng đề tác phẩm: Chiếc lược ngà

1. Tác giả – Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Từ sau năm 1954, tập kết ra Bắc công tác tại phòng văn nghệ Đài tiếng nói Việt…

Các dạng đề tác phẩm: Lặng lẽ Sa Pa

1. Tác giả – Nguyễn Thành Long (1925 -1991), quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954) hoạt động văn nghệ ở liên khu V, sau 1954 ông tập kết ra Bắc, chuyên sáng tác. – Ông là một trong những cây bút văn xuôi đáng…

Tổng hợp câu hỏi bài thơ: Nói với con (Y Phương) – Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Bài này sẽ khái quát phần Tác giả, một số nội dung chính về Tác phẩm và hệ thống các câu hỏi về bài thơ Nói với con có trong đề thi vào lớp 10 môn Văn. Xem thêm: Tác giả, tác phẩm, các dạng đề: Nói với con Cho hai câu thơ Chân phải…

Các dạng đề bài thơ: Nói với con

1. Tác giả – Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, dân tộc Tày, sinh năm 1948, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Y Phương ra nhập ngũ ngăm 1968, phục vụ trong quân đội đến năm 1981, chuyển công tác về Sở văn hoá Thông tin Cao Bằng. Từ năm…

Tổng hợp câu hỏi bài thơ: Sang thu (Hữu Thỉnh) – Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Bài này sẽ khái quát phần Tác giả, một số nội dung chính về Tác phẩm và hệ thống các câu hỏi về bài thơ Sang thu có trong đề thi vào lớp 10 môn Văn. Xem thêm: Tác giả, tác phẩm, các dạng đề: Sang thu Câu 1: Bài thơ “Sang thu” của Hữu…

Các dạng đề bài thơ: Sang thu

1. Tác giả – Hữu Thỉnh tên thật Nguyễn Hữu Thỉnh, sinh năm 1942, quê ở Hải Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. – Năm 1963, Hữu Thỉnh nhập ngũ, vào binh chủng Tăng Thiết Giáp rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ. – Ông tham gia Ban…

Tổng hợp câu hỏi bài thơ: Viếng lăng Bác (Viễn Phương) – Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Bài này sẽ khái quát phần Tác giả, một số nội dung chính về Tác phẩm và hệ thống các câu hỏi về bài thơ Viếng lăng Bác có trong đề thi vào lớp 10 môn Văn. Xem thêm: Tác giả, tác phẩm, các dạng đề: Viếng lăng Bác Câu 1: Mở đầu bài thơ…

Các dạng đề bài thơ: Viếng lăng Bác

1. Tác giả – Viễn Phương tên thật là Phạm Thanh Viễn (1928) quê ở tỉnh An Giang. Tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. – Ông là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mỹ cứu nước….

Tổng hợp câu hỏi bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) – Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Bài này sẽ khái quát phần Tác giả, một số nội dung chính về Tác phẩm và hệ thống các câu hỏi về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) có trong đề thi vào lớp 10 môn Văn. Xem thêm: Tác giả, tác phẩm, các dạng đề: Mùa xuân nho nhỏ Câu 1:…

Các dạng đề bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ

1. Tác giả – Thanh Hải (1930 – 1980) tên thật là Phạm Bá Ngoãn, quê ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. – Tham gia hoạt động văn nghệ từ cuối năm kháng chiến chống Pháp. Là cây bút có công xây dựng nền văn học giải phóng miền Nam từ những ngày đầu.Thanh…

Tổng hợp câu hỏi bài thơ: Ánh trăng – Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Bài này sẽ khái quát phần Tác giả, một số nội dung chính về Tác phẩm và hệ thống các câu hỏi về bài thơ Ánh trăng có trong đề thi vào lớp 10 môn Văn. Xem thêm: Tác giả, tác phẩm, các dạng đề: Ánh trăng Câu 1: Trong bài thơ “Ánh trăng”, tác…

Các dạng đề bài thơ: Ánh trăng

1. Tác giả – Nguyễn Duy sinh năm 1948, tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, quê ở làng Quảng Xá, xã Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá. – Năm 1966, ông nhập ngũ vào bộ đội thông tin, tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường. – Nguyễn Duy được trao giải nhất cuộc…