Giới thiệu về đồ dùng học tập hoặc trong sinh hoạt – Bài viết số 5 lớp 8 đề 1 thuyết minh cây bút bi, máy tính

Cuộc sống ngày càng phát triển và con người ngày càng phát minh ra những vật dụng hữu ích để phục vụ cho đời sống xã hội. Tất cả các hoạt động thường ngày của con người từ sinh hoạt, học tập cho đến làm việc đều cần tới rất nhiều sự hỗ trợ của…