Giáo án bài Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS hiểu được vai trò của từ ngữ địa phương trong cộng đồng ngôn ngữ. 2. Kĩ năng – Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương hợp lí. 3. Thái độ – Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương hợp lí. 1. Giáo viên SGK, Sgv đọc các…

Giáo án bài Kiểm tra về thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Kiểm tra năng lực đọc – hiểu, cảm thụ và những hiểu biết về thơ hiện đại sau khi học xong mạch kiến thức này trong chương trình Ngữ văn 9. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra độc lập, trình bày bài kiểm tra. 3. Thái…

Giáo án bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố những kiến thức văn bản nhật dụng đã học,hs nắm được hình thức của VB nhật dụng. – Củng cố thêm ý thức vận dụng vào thực tiễn về những điều đã học ở các văn bản nhật dụng.. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ,…

Giáo án bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố những kiến thức văn bản nhật dụng đã học. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức về văn bản nhật dụng. 3. Thái độ – Giáo dục học sinh ý thức học tập, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức về văn bản…

Giáo án bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS nhận biết được 2 đ/kiện sử dụng hàm ý: người nói- viết- có ý thức đưa hàm ý vào câu nói; người nghe- đọc- có năng lực giải mã hàm ý. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng sử dụng hàm ý hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh…

Giáo án bài Ôn tập về thơ (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố những tri thức về thể thơ trữ tình.Giúp HS ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về tác phẩm thơ trữ tình hiện đại VN đã học trong chương trình Ngữ văn 9. 2. Kĩ năng – Rèn luyện kĩ năng phân tích thơ. 3. Thái độ…

Giáo án bài Ôn tập về thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về tác phẩm thơ hiện đại VN đã học trong chương trình Ngữ văn 9. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng hệ thống hóa kiến thức . 3. Thái độ – Giáo dục học sinh ý thức học tập….

Giáo án bài Mây và sóng – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS cảm nhận ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử. – Thấy được đặc sắc nghệ thuật của lối thơ văn xuôi, trong lời kể có xen đối thoại, cách XD hình ảnh thiên nhiên. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng cảm thụ thơ được viết theo lối…

Giáo án bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Củng cố cho HS hiểu rõ thế nào là NL về một đoạn thơ, bài thơ. – Nắm vững các yêu cầu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng làm bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. 3. Thái độ –…

Giáo án bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS hiểu rõ thế nào là NL về một đoạn thơ, bài thơ. – Nắm vững các yêu cầu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. 3. Thái độ – Giáo dục học sinh…

Giáo án bài Nghĩa tường minh và hàm ý – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS xác định được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng vận dụng nghĩa tường minh và hàm ý khi giao tiếp. 3. Thái độ – Giáo dục học sinh có ý thức sử dụng hàm ý phù hợp với hoàn cảnh…

Giáo án bài Nói với con – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Giáo án bài Nói với con – Giáo án Ngữ văn lớp 9 1. Kiến thức – Giúp HS cảm nhận tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối với con. Tình yêu sâu nặng cùng niềm tự hào về sức sống của d/tộc, ảm nhận được cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh…

Giáo án bài Sang thu – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS phân tích những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về sự biến đổi của thiên nhiên, đất trời từ cuối hạ đầu thu. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng cảm thụ thơ ca. 3. Thái độ – Giáo dục tình yêu thiên nhiên, trân trọng giá trị…

Giáo án bài Viết bài tập làm văn số 6 – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Đánh giá các ưu khuyết điểm trong bài viết của học sinh . – Giúp HS đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, sửa chữa các sai sót về bố cục, câu văn, dùng từ, chính tả, cách lập luận . 2. Kĩ năng – Củng cố kĩ năng làm bài…

Giáo án bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS củng cố tri thức về yêu cầu, vè cách làm bài NL về t/phẩm truyện. – Nắm vững yêu cầu đối với 1 bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích), rèn kĩ năng phân tích tác phẩm văn chương. 2. Kĩ năng – Qua hoạt động l/tập cụ…