giáo án văn 9 bài Archive

Giáo án bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS củng cố tri thức về yêu cầu, vè cách làm bài NL về t/phẩm truyện. – Nắm vững yêu cầu đối với 1 bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích), rèn kĩ năng phân tích tác phẩm văn chương. 2. Kĩ năng – Qua hoạt động l/tập cụ …

Giáo án bài Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS biết cách làm bài NL về t/phẩm truyện hoặc (đoạn trích) – Nắm vững yêu cầu đối với 1 bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích), rèn kĩ năng phân tích tác phẩm văn chương. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng thực hiện các bước khi làm …

Giáo án bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp HS hiểu rõ thế nào là NL về t/phẩm truyện, nhận diện chính xác 1 bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích). – Nắm vững yêu cầu đối với 1 bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích), rèn kĩ năng phân tích tác phẩm văn chương. 2. Kĩ …
DMCA.com Protection Status Call Now Button