Giáo án bài Sơn Tinh, Thủy Tinh – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Sơn Tinh, Thủy Tinh 1. Kiến thức – Hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. – Nắm được những nét chính về nghệ thuật của truyện. – Nhân vật, sự kiện trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. – Cách giải thích…

Giáo án bài Tìm hiểu chung về văn tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Tìm hiểu chung về văn tự sự 1. Kiến thức – Có hiểu biết bước đầu về văn tự sự. – Vận dụng kiến thức đã học để đọc- hiểu và tạo lập văn bản. – Đặc điểm của văn bản tự sự. 2. Kĩ năng – Nhận biết được văn…

Giáo án bài Từ mượn – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Từ mượn 1. Kiến thức – Hiểu được thế nào là từ mượn. – Biết cách sử dụng từ mượn trong nói và viết phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 2. Kĩ năng – Nhận biết được các từ mượn trong văn bản. – Xác định đúng nguồn gốc của…

Giáo án bài Thánh Gióng (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thánh Gióng (Tiết 2) 1. Kiến thức 2. Kĩ năng 3. Thái độ 1. Giáo viên giáo án, sách giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo… 2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi, … 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra 3. Bài mới 4. Củng cố,…

Giáo án bài Thánh Gióng (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thánh Gióng (Tiết 1) 1. Kiến thức – Nắm được những nội dung chính và đặc điểm nổi bật về nghệ thuật của “Thánh Gióng”. – Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước. 2. Kĩ năng – Đọc –…

Giáo án bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt 1. Kiến thức – Sơ giản về hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm bằng phương tiện ngôn từ : giao tiếp, văn bản, phương thức biểu đạt, kiểu văn bản. – Sự chi phối của mục đích giao…

Giáo án bài Từ và cấu tạo của từ tiếng việt – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Từ và cấu tạo của từ tiếng việt 1. Kiến thức – Nắm chắc định nghĩa về từ, cấu tạo của từ. – Biết phân biệt các kiểu cấu tạo từ. – Định về từ, từ đơn, từ phức, các loại từ phức. – Đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt….

Giáo án bài Bánh Chưng, bánh Giầy – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bánh Chưng, bánh Giầy 1. Kiến thức – Hiểu được nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản “Bánh chưng, bánh giầy”. – Cách giải thích của người Việt cổ về một phong tục và quan niệm đề cao lao động, đề cao…

Giáo án bài Con Rồng cháu Tiên – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Con Rồng cháu Tiên 1. Kiến thức – Có hiểu biết bước đầu về thể loại truyền thuyết. – Hiểu được quan niệm của người Việt cổ về nòi giống dân tộc qua truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. – Hiểu được những nét chính về nghệ thuật của truyện. –…