giáo án văn 6 chuẩn Archive

Giáo án bài Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (Tiết 2) 1. Kiến thức – Hiểu được nội dung, ý nghĩa Bài học đường đời đầu tiên, thấy được nét đặc sắc của ngòi bút Tô Hoài trong cả hai phương thức miêu tả và kể chuyện. 2. Kĩ năng – Rèn …

Giáo án bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng 1. Kiến thức – Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện. – Hiểu nét đặc sắc của tình huống gay cấn của truyện. – Hiểu thêm cách viết truyện trung đại. 2. Kĩ năng – Đọc – hiểu văn bản truyện trung đại. …
DMCA.com Protection Status Call Now Button