Giáo án bài Số từ và lượng từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Số từ và lượng từ 1. Kiến thức – Nhận biết, nắm được ý nghĩa, công dụng của số từ và lượng từ. – Nghĩa khái quát của số từ và lượng từ. – Đặc điểm ngữ pháp của số từ và lượng từ.    + Khả năng kết hợp của số … Đọc tiếp

Giáo án bài Lợn cưới áo mới – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Lợn cưới áo mới 1. Kiến thức – Khái niệm truyện cười. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyện “Treo biển”, “Lợn cưới, áo mới”. – Kể lại được truyện. 2. Kĩ năng – Đọc- hiểu văn bản truyện cười. – Phân tích, hiểu ngụ ý của … Đọc tiếp

Giáo án bài Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường 1. Kiến thức – Hiểu các yêu cầu của bài văn tự sự kể chuyện đời thường. – Nhận diện được đề văn kể chuyện đời thường. – Biết tìm ý, lập dàn ý cho đề văn kể chuyện đời … Đọc tiếp

Giáo án bài Trả bài tập làm văn số 2 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Trả bài tập làm văn số 2 1. Kiến thức – Thấy được ưu, nhược điểm trong bài làm của mình biết cách sửa chữa, rút kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo. – Luyện kỹ năng chữa bài viết của bản thân và của bạn. – Xác định yêu … Đọc tiếp

Giáo án bài Cụm danh từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Cụm danh từ 1. Kiến thức – Nắm được đặc điểm của cụm danh từ. – Nghĩa của cụm danh từ. – Chức năng ngữ pháp của cụm danh từ. – Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ. – Ý nghĩa của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong … Đọc tiếp

Giáo án bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 1. Kiến thức – Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng”. – Hiểu một số nét chính về nghệ thuật của truyện. 2. Kĩ năng – Đọc- hiểu văn bản truyện ngụ ngôn. – Liên hệ các sự việc trong truyện … Đọc tiếp

Giáo án bài Luyện nói kể chuyện (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Luyện nói kể chuyện (tiếp theo) 1. Kiến thức – Chủ đề, dàn bài, đoạn văn, lời kể và ngôi kể trong văn tự sự – Yêu cầu của việc kể một câu chuyện của bản thân 2. Kĩ năng – Lập dàn ý và trình bày rõ ràng, mạch lạ … Đọc tiếp

Giáo án bài Danh từ (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Danh từ (tiếp theo 1. Kiến thức – Nắm được định nghĩa của danh từ. – Các tiểu loại danh từ chỉ sự vật : danh từ chung và danh từ riêng. – Quy tắc viết hoa danh từ riêng. 2. Kĩ năng – Nhận biết danh từ chung và danh … Đọc tiếp

Giáo án bài Thầy bói xem voi – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thầy bói xem vo 1. Kiến thức – Có hiểu biết bước đầu về truyện ngụ ngôn. – Hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyện “ Thầy bói xem voi” – Nắm được những nét chính về nghệ thuật của truyện. 2. Kĩ năng – Đọc- hiểu … Đọc tiếp

Giáo án bài Ếch ngồi đáy giếng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ếch ngồi đáy giếng 1. Kiến thức – Có hiểu biết bước đầu về truyện ngụ ngôn. – Hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyện “Ếch ngồi đáy giếng”. – Nắm được những nét chính về nghệ thuật của truyện. 2. Kĩ năng – Đọc- hiểu văn … Đọc tiếp

Call Now Button