Giáo án bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt 1. Kiến thức – Sơ giản về hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm bằng phương tiện ngôn từ : giao tiếp, văn bản, phương thức biểu đạt, kiểu văn bản. – Sự chi phối của mục đích giao … Đọc tiếp

Giáo án bài Từ và cấu tạo của từ tiếng việt – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Từ và cấu tạo của từ tiếng việt 1. Kiến thức – Nắm chắc định nghĩa về từ, cấu tạo của từ. – Biết phân biệt các kiểu cấu tạo từ. – Định về từ, từ đơn, từ phức, các loại từ phức. – Đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt. … Đọc tiếp

Giáo án bài Bánh Chưng, bánh Giầy – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bánh Chưng, bánh Giầy 1. Kiến thức – Hiểu được nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản “Bánh chưng, bánh giầy”. – Cách giải thích của người Việt cổ về một phong tục và quan niệm đề cao lao động, đề cao … Đọc tiếp

Giáo án bài Con Rồng cháu Tiên – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Con Rồng cháu Tiên 1. Kiến thức – Có hiểu biết bước đầu về thể loại truyền thuyết. – Hiểu được quan niệm của người Việt cổ về nòi giống dân tộc qua truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. – Hiểu được những nét chính về nghệ thuật của truyện. – … Đọc tiếp

Call Now Button