giáo án ngữ văn 9 Archive

Giáo án bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.Cách dãn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp. – Biết lựa chọn cách dẫn thích hợp trong từng hoàn cảnh …

Giáo án bài Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 2) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Thấy rõ số phận oan trái của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. – Tìm hiểu những thành công về nghệ thuật của …

Giáo án bài Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) (Tiết 1) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Cốt truyện, nhân vật sự kiện trong một tác phẩm truyện truyền kì. – Hiện thực về số phận ng phụ nữ VN dưới chế …

Giáo án bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Những cơ hội mà cộng đồng quốc tế có thể tận dụng để bảo vệ và chăm sóc …

Giáo án bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 1) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 1) Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay,những thách thức cơ hội và nhiệm …
DMCA.com Protection Status Call Now Button