giáo án ngữ văn 9 tuần Archive

Giáo án bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Ôn lại những kiến thức về văn nghị luận nói chung. – Tập trung suy nghĩ về một hiện tượng thực tế ở địa phương . 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng tìm hiểu nhận định đánh giá phân tích một sự việc hiện tượng đời sống. 3. Thái độ …

Giáo án bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp học sinh biết cách làm bài văn nghị luận về 1 sự việc, hiện tượng đời sống, các bước làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. 2. Kĩ năng – Rèn kỹ năng viết văn bản nghị luận về một sự việc hiện tượng …

Giáo án bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức – Giúp học sinh biết đặc điểm, yêu cầu, cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 2. Kĩ năng – Rèn kỹ năng viết văn bản nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. 3. Thái độ – Có ý thức học tập nghêm …
DMCA.com Protection Status Call Now Button