Giáo án bài Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – HS nắm đc vai trò của tự sự, nghị luận và m/t nội tâm trong kể chuyện. – T/d của việc sử dụng … Đọc tiếp

Giáo án bài Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – HS nắm đc vai trò của đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong vb tự sự. – T/d của … Đọc tiếp

Giáo án bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Hiểu được sự phong phú của các phương ngữ trên các vùng miền, đất nước. – Có ý thức sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn cảnh cho … Đọc tiếp

Giáo án bài Làng (trích) (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Làng (trích) (Tiết 2) – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức Học sinh hiểu các đối thoại, độc thoại nội tâm; sự kết hợp các y/t m/t, b/c trong vb tự sự hiện đại. – T/y làng, yêu nước, tinh thần k/c của ng nông … Đọc tiếp

Giáo án bài Làng (trích) (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Làng (trích) (Tiết 1) – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – HS nắm đc nhân vật, sự việc, cốt truyện trong một t/p truyện hiện đại . – Đối thoại, độc thoại nội tâm ; sự kết hợp các y/t m/t, b/c trong vb … Đọc tiếp

Giáo án bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Hs thấy rõ v/trò kết hợp của các y/t nghị luận trong đoạn văn tự sự và vận dụng viết đoạn văn tự … Đọc tiếp

Giáo án bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương. … Đọc tiếp

Giáo án bài Ánh trăng – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Ánh trăng – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Hiểu những kỉ niệm về một thời gian lao nhưng nặng nghĩa tình của ng lính. – Sự kết hợp các y/t tự sự , nghị luận một t/p thơ VN hiện đại – Ngôn … Đọc tiếp

Giáo án bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Hs có những hiểu biết bước đầu về t/g Nguyễn Khoa Điềm và hoàn cảnh ra đời của bài thơ. – Giúp Hs cảm nhận được tình … Đọc tiếp

Giáo án bài Trả bài văn kiểm tra – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Trả bài văn kiểm tra – Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Qua bài viết củng cố lại nhận thức về các truyện trung đại đã học từ giá trị nội dung tư tưởng đến hình thức thể loại, bố cục, lời kể chuyện. … Đọc tiếp

Call Now Button