Giáo án bài Trả bài tập làm văn số 3 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

– Người dân được khám chưa bệnh tại bệnh viên; vui chơi tại khu vui chơi;….

Giáo án bài Cụm động từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Cụm động từ 1. Kiến thức – Nắm được đặc điểm của cụm động từ. – Nghĩa của cụm động từ. 2. Kĩ năng – Sử dụng cụm động từ. 3. Thái độ – Tự xác định và có thái độ đúng khi sử dụng cụm động từ trong nói và … Đọc tiếp

Giáo án bài Động từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Động từ 1. Kiến thức – Nắm được đặc điểm của động từ và một số loại động từ quan trọng. – Các loại động từ. 2. Kĩ năng – Nhận biết động từ trong câu. – Phân biệt động từ tình thái và động từ chỉ hành động, trạng thái. … Đọc tiếp

Giáo án bài Con Hổ có nghĩa – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Con Hổ có nghĩa 1. Kiến thức – Hiểu được bước đầu về thể loại truyện trung đại. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa truyện Con hổ có nghĩa. – Hiểu, cảm nhận một số nét chính trong nghệ thuật viết truyện trung đại. 2. Kĩ năng – … Đọc tiếp

Giáo án bài Luyện tập kể chuyện tưởng tượng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 1. Kiến thức – Hiểu được thế nào là kể chuyện tưởng tượng. – Cảm nhận được vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm tự sự. – Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm tự sự. 2. Kĩ năng – Kể chuyện … Đọc tiếp

Giáo án bài Chỉ từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Chỉ từ 1. Kiến thức – Nhận biết, nắm được ý nghĩa và công dụng của chỉ từ. – Biết cách dùng chỉ từ trong khi nói và viết. 2. Kĩ năng – Nhận diện được chỉ từ. – Sử dụng được chỉ từ trong khi nói và viết. 3. Thái … Đọc tiếp

Giáo án bài Ôn tập truyện dân gian (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ôn tập truyện dân gian (Tiết 2) 1. Kiến thức – Hiểu đặc điểm thể loại của các truyện dân gian đã học. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa và nét đặc sắc về nghệ thuật của các truyện dân gian đã học. 2. Kĩ năng – So … Đọc tiếp

Giáo án bài Ôn tập truyện dân gian – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ôn tập truyện dân gian 1. Kiến thức – Hiểu đặc điểm thể loại của các truyện dân gian đã học. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa và nét đặc sắc về nghệ thuật của các truyện dân gian đã học. 2. Kĩ năng – So sánh sự … Đọc tiếp

Giáo án bài Kể chuyện tưởng tượng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Kể chuyện tưởng tượng 1. Kiến thức – Hiểu được thế nào là kể chuyện tưởng tượng. – Cảm nhận được vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm tự sự. – Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm tự sự. 2. Kĩ năng – Kể chuyện sáng tạo … Đọc tiếp

Giáo án bài Viết bài tập làm văn số 3 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

– Người dân được khám chưa bệnh tại bệnh viên; vui chơi tại khu vui chơi;…

Call Now Button