Giáo án bài Em bé thông minh – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Em bé thông minh 1. Kiến thức – Hiểu và cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của truyện cổ tích Em bé thông minh. – Đặc điểm của truyện cổ tích qua nhân vật, sự kiện, cốt truyện ở tác phẩm Em bé thông minh….

Giáo án bài Trả bài tập làm văn số 1 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Trả bài tập làm văn số 1 1. Kiến thức – Thấy được ưu, nhược điểm trong bài làm của mình biết cách sửa chữa, rút kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo. – Biết kể lại truyện truyền thuyết đã học bằng lời văn của em. 2. Kĩ năng…

Giáo án bài Chữa lỗi dùng từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Chữa lỗi dùng từ 1. Kiến thức – Nhận ra các lỗi do lặp từ và lẫn lộn những từ gần âm. – Biết cách chữa các lỗi do lặp từ và lẫn lộn những từ gần âm. 2. Kĩ năng – Bước đầu có kĩ năng phát hiện lỗi, phân…

Giáo án bài Thạch Sanh (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thạch Sanh (Tiết 2) 1. Kiến thức – Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung của truyện. 2. Kĩ năng – Bước đầu biết cách đọc- hiểu văn bản truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại. – Bước đầu biết…

Giáo án bài Thạch Sanh (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thạch Sanh (Tiết 1) 1. Kiến thức – Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung của truyện 2. Kĩ năng – Bước đầu biết cách đọc- hiểu văn bản truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại – Bước đầu biết…

Giáo án bài Lời văn, đoạn văn tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Lời văn, đoạn văn tự sự 1. Kiến thức – Hiểu thế nào là lời văn, đoạn văn trong văn bản tự sự. – Biết cách phân tích, sử dụng lời văn, đoạn văn để đọc- hiểu văn bản và tạo lập văn bản. 2. Kĩ năng – Bước đầu biết…

Giáo án bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 1. Kiến thức – Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa. – Hiện tượng chuyển nghĩa của từ. – Biết đặt câu có từ được dùng với nghĩa gốc, từ được dùng với nghĩa chuyển. 2. Kĩ năng – Nhận diện…

Giáo án bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện 1. Kiến thức – Viết được một bài văn kể chuyện có nội dung: nhân vật, sự việc, thời gian, đặc điểm, nguyên nhân, kết quả. – Có ba phần : Mở bài, thân bài, kết bài. – Có ý…

Giáo án bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 1. Kiến thức – Biết tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự. – Tầm quan trọng của việc tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý khi làm bài văn tự sự 2. Kĩ năng – Tìm hiểu…

Giáo án bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 1. Kiến thức – Hiểu thế nào là chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự. – Hiểu mối quan hệ giữa sự việc và chủ đề. – Bố cục của bài văn tự sự. 2. Kĩ năng –…

Giáo án bài Sự tích Hồ Gươm – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Sự tích Hồ Gươm 1. Kiến thức – Hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm. – Hiểu được vẻ đẹp của một số hình ảnh, chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa trong truyện. – Cốt lõi lịch sử trong một tác…

Giáo án bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (Tiết 2) 1. Kiến thức – Hiểu được vai trò,mối quan hệ và ý nghĩa của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 2. Kĩ năng – Chỉ ra được sự việc và nhân vật trong một văn bản tự…

Giáo án bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (Tiết 1) 1. Kiến thức – Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 2. Kĩ năng – Chỉ ra được sự việc và nhân vật trong một văn bản tự sự. –…

Giáo án bài Nghĩa của từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Nghĩa của từ 1. Kiến thức – Hiểu thế nào là nghĩa của từ. – Biết cách tìm hiểu nghĩa của từ và giải thích nghãi của từ trong văn bản. – Biết dùng từ đúng nghĩa trong nói, viết và sửa các lỗi dùng từ. 2. Kĩ năng – Giải…