Giáo án bài Cụm động từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Cụm động từ 1. Kiến thức – Nắm được đặc điểm của cụm động từ. – Nghĩa của cụm động từ. 2. Kĩ năng – Sử dụng cụm động từ. 3. Thái độ – Tự xác định và có thái độ đúng khi sử dụng cụm động từ trong nói và…

Giáo án bài Động từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Động từ 1. Kiến thức – Nắm được đặc điểm của động từ và một số loại động từ quan trọng. – Các loại động từ. 2. Kĩ năng – Nhận biết động từ trong câu. – Phân biệt động từ tình thái và động từ chỉ hành động, trạng thái….

Giáo án bài Con Hổ có nghĩa – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Con Hổ có nghĩa 1. Kiến thức – Hiểu được bước đầu về thể loại truyện trung đại. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa truyện Con hổ có nghĩa. – Hiểu, cảm nhận một số nét chính trong nghệ thuật viết truyện trung đại. 2. Kĩ năng –…

Giáo án bài Luyện tập kể chuyện tưởng tượng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 1. Kiến thức – Hiểu được thế nào là kể chuyện tưởng tượng. – Cảm nhận được vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm tự sự. – Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm tự sự. 2. Kĩ năng – Kể chuyện…

Giáo án bài Chỉ từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Chỉ từ 1. Kiến thức – Nhận biết, nắm được ý nghĩa và công dụng của chỉ từ. – Biết cách dùng chỉ từ trong khi nói và viết. 2. Kĩ năng – Nhận diện được chỉ từ. – Sử dụng được chỉ từ trong khi nói và viết. 3. Thái…

Giáo án bài Ôn tập truyện dân gian (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ôn tập truyện dân gian (Tiết 2) 1. Kiến thức – Hiểu đặc điểm thể loại của các truyện dân gian đã học. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa và nét đặc sắc về nghệ thuật của các truyện dân gian đã học. 2. Kĩ năng – So…

Giáo án bài Ôn tập truyện dân gian – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ôn tập truyện dân gian 1. Kiến thức – Hiểu đặc điểm thể loại của các truyện dân gian đã học. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa và nét đặc sắc về nghệ thuật của các truyện dân gian đã học. 2. Kĩ năng – So sánh sự…

Giáo án bài Kể chuyện tưởng tượng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Kể chuyện tưởng tượng 1. Kiến thức – Hiểu được thế nào là kể chuyện tưởng tượng. – Cảm nhận được vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm tự sự. – Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm tự sự. 2. Kĩ năng – Kể chuyện sáng tạo…

Giáo án bài Số từ và lượng từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Số từ và lượng từ 1. Kiến thức – Nhận biết, nắm được ý nghĩa, công dụng của số từ và lượng từ. – Nghĩa khái quát của số từ và lượng từ. – Đặc điểm ngữ pháp của số từ và lượng từ.    + Khả năng kết hợp của số…

Giáo án bài Lợn cưới áo mới – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Lợn cưới áo mới 1. Kiến thức – Khái niệm truyện cười. – Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyện “Treo biển”, “Lợn cưới, áo mới”. – Kể lại được truyện. 2. Kĩ năng – Đọc- hiểu văn bản truyện cười. – Phân tích, hiểu ngụ ý của…

Giáo án bài Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường 1. Kiến thức – Hiểu các yêu cầu của bài văn tự sự kể chuyện đời thường. – Nhận diện được đề văn kể chuyện đời thường. – Biết tìm ý, lập dàn ý cho đề văn kể chuyện đời…

Giáo án bài Trả bài tập làm văn số 2 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Trả bài tập làm văn số 2 1. Kiến thức – Thấy được ưu, nhược điểm trong bài làm của mình biết cách sửa chữa, rút kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo. – Luyện kỹ năng chữa bài viết của bản thân và của bạn. – Xác định yêu…

Giáo án bài Cụm danh từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Cụm danh từ 1. Kiến thức – Nắm được đặc điểm của cụm danh từ. – Nghĩa của cụm danh từ. – Chức năng ngữ pháp của cụm danh từ. – Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ. – Ý nghĩa của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong…