Giáo án bài Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) 1. Kiến thức – HS cần nắm vữmg nội dung ý nghĩa của truyện, nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng phân tích nhân vật trong truyện hiện…

Giáo án bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 2) 1. Kiến thức – Thấy được vai trò của quan sát tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 2. Kĩ năng – Hình thành các kĩ năng trên khi nhận diện các…

Giáo án bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 1. Kiến thức – Thấy được vai trò của quan sát tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 2. Kĩ năng – Hình thành các kĩ năng trên khi nhận diện các đoạn, bài…

Giáo án bài Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) 1. Kiến thức – Cảm nhận được sự phong phú và độc đáo của cảnh thiên nhiên sông nước vùng Cà Mau. Nắm được nghệ thuật miêu tả cảnh sông nước trong bài văn của tác giả. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng đọc…

Giáo án bài Tìm hiểu chung về văn miêu tả – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Tìm hiểu chung về văn miêu tả 1. Kiến thức – Nắm được những hiểu biết chung về văn miêu tả trước khi đi sâu vào một số thao tác chính nhằm tạo lập văn bản này. 2. Kĩ năng – Nhận diện trước những đoạn văn, bài văn miêu tả….

Giáo án bài Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (Tiết 2) 1. Kiến thức – Hiểu được nội dung, ý nghĩa Bài học đường đời đầu tiên, thấy được nét đặc sắc của ngòi bút Tô Hoài trong cả hai phương thức miêu tả và kể chuyện. 2. Kĩ năng – Rèn…

Giáo án bài Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) 1. Kiến thức – Hiểu được nội dung, ý nghĩa Bài học đường đời đầu tiên, thấy được nét đặc sắc của ngòi bút Tô Hoài trong cả hai phương thức miêu tả và kể chuyện. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng…

Giáo án bài Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện (Tiết 2) 1. Kiến thức – Ngoại khoá phần văn học cuối kì- Cả lớp cùng tham gia kể chuyện dân gian. – Một số truyện dân gian. 2. Kĩ năng – Kể truyện dân gian đã sưu tầm hoặc đã học. 3. Thái…

Giáo án bài Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện 1. Kiến thức – Ngoại khoá phần văn học cuối kì- Cả lớp cùng tham gia kể chuyện dân gian. – Một số truyện dân gian. 2. Kĩ năng – Kể truyện dân gian đã sưu tầm hoặc đã học. 3. Thái độ –…

Giáo án bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng 1. Kiến thức – Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện. – Hiểu nét đặc sắc của tình huống gay cấn của truyện. – Hiểu thêm cách viết truyện trung đại. 2. Kĩ năng – Đọc – hiểu văn bản truyện trung đại….

Giáo án bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 1. Kiến thức – Qua giờ kiểm tra hệ thống hoá được kiến thức đã học về Tiếng Việt, tập làm văn, văn học. – Đánh giá được khả năng nhận thức, ghi nhớ, bài học của mỗi học sinh. – Các…

Giáo án bài Tính từ và cụm tính từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Tính từ và cụm tính từ 1. Kiến thức – Nắm được đặc điểm cơ bản của tính từ và cụm tính từ. – Nắm được các loại tính từ. – Cụm tính từ: Nghĩa của phụ trước và phụ sau trong cụm tính từ; nghĩa của cụm tính từ; chức…

Giáo án bài Mẹ hiền dạy con – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Mẹ hiền dạy con 1. Kiến thức – Những hiểu biết bước đầu về Mạnh Tử – Những sự việc chính trong truyện. – ý nghĩa truyện. Cách viết truyện gần với kí( ghi chép sự việc); viết sử( ghi chép truyện thạt) ở trung đại. 2. Kĩ năng – Đọc…