Thuyết minh về đôi dép lốp, cao su trong kháng chiến hay nhất – Bài viết số 3 lớp 8 đề 3

Chiến tranh qua đi, những gì còn lại trong kí ức của mỗi người, không chỉ là những chiến công vang dội “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, không chỉ là những tấm gương anh hùng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, không chỉ là những đêm dài hành quân “Quân đi…