Dàn ý tả cây tre lớp 7 chi tiết đầy đủ

Làng quê Việt Nam thanh bình, yên ả chắc với cây đa, bến nước con đò song vẫn không thể thiếu đi hình ảnh những cây tre rì rào trong gió. Hàng tre thường gắn liền với uy tre làng con trâu và đồng ruông. KHi ngày xưa hầu như làng nào cũng có ít…