Dàn ý Tả bác bảo vệ trường em lớp 6 chi tiết đầy đủ

Trường học nào cũng có ít nhất 1 người bảo vệ và thường là những bác trung niên tuổi từ 40 trở lên kiêm khá nhiều nhiệm vụ ở trường để có thể bảo vệ và sắp xếp nhiều thứ trước và sau mỗi buổi mà mà chúng ta không để ý. HÌnh ảnh bác…