Dàn ý kể về một kỉ niệm đáng nhớ chi tiết đầy đủ

Cuộc sống mỗi người được dệt lên bởi một chuỗi kí ức. Có những thứ chỉ như thoáng qua lại có những sự việc ghi dấu, làm thành một phần tuổi thơ ta. Sau đây là dàn ý ngắn gọn mà chi tiết, đầy đủ kể về một kỉ niệm đáng nhớ lớp 6. do…